(Română) CERERE DE OFERTĂ – procurare medicamente

К сожалению, эта запись доступна только в Румынский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

din 22.01.2018
Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” în continuare „Asociația”, este o asociație obștească republicană, neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, non profit, creată în baza liberei voințe a persoanelor asociate, în scopul realizării comune a obiectivelor. Scopurile organizației se axează pe următoarele:
— Profilaxia epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social.
— Extinderea accesului la tratament, îngrijire și susținere/suport în contextul epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei și dependenței de droguri.
— Implicarea pe larg a beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor cu privire la aspectele – cheie de contracarare a epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social, şi înlăturare a consecinţelor ei la toate nivelele.
— Consolidarea potențialului organizațiilor și al comunităților de beneficiari.
— Contribuirea la apărarea drepturilor omului.
Misiunea Asociației: ”Noi consolidăm eforturile tuturor părților responsabile și interesate, fortificăm capacitatea sistemelor comunitare, influențăm opinia publică și politicile pentru ca fiecare persoană, indiferent de vulnerabilitatea sa, să aibă toate drepturile și oportunitățile necesare pentru un trăi decent”.

La moment, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul proiectului: ,,Servicii de reducere a riscurilor în materie de accesibilitate si transparența”, proiect finanțat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, intenționează achiziția următoarelor medicamente (eliberate fără rețetă), care ulterior vor fi eliberate benficiarilor proiectului.
Lotul nr.1
Heparina ung.
Troxerutin gel
Levomecol ung.
Diclofenac gel
Bandaj medical steril
Emplastru bandă/țesătură
Mănuși din latex, nesterile
Vată medicinală
Verde de briliant sol.
Iod sol.
Apă oxigenată sol.
Furacilină, comp.
Acid ascorbic
Absorbante igienice
Servețele umede intime
Test p/u determinarea sarcinei

2. Oferta dumneavoastră urmează a fi depusă electronic, folosind platforma de achiziții online (achizitii.md), până la data de 29.01.2018. ora 12:00.

3. Oferta dumneavoatră trebuie să includă toate produsele solicitate și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

4. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota 20% TVA.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă anului 2018, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 2 de mai sus.

5. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.