(Română) CERERE DE OFERTĂ pentru procurarea căsuțe pentru păsări

К сожалению, эта запись доступна только в Румынский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nr.34 2017/004_UNICEF/ IP/ din 12.06.2018

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
1. În cadrul contractului de Grant 2017/004_UNICEF/ IP/, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, la cota TVA 0%, pentru bunurilor specificate mai jos, necesare pentru buna desfăşurarea a evenimentelor care vor fi organizate în cadrul campaniei social — informative: „Împreună pentru viață!”, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a criminalității și Traficului Ilicit de Droguri.

Lotul nr.1
1. Căsuțe pentru păsări — 110 buc.

2. Oferta dumneavoastră conform anexei nr.1, va fi expediată prin fax, poșta electronică sau fi prezentată la sediul organizației până la data de15.06.2018, la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Email: [email protected]
3. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Oferta va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare
4. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota 0% TVA.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.
(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă de 14 zile lucrătoare, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 2 de mai sus.
5. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
GSM. 068283969
E-mail: initiativap[email protected]