CERERE DE OFERTE – echipament tehnic (concurs relansat)

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” în continuare „Asociația”, este o asociație obștească republicană, neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, non profit, creată în baza liberei voințe a persoanelor asociate, în scopul realizării comune a obiectivelor. Scopurile organizației se axează pe următoarele:
– Profilaxia epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social.
– Extinderea accesului la tratament, îngrijire și susținere/suport în contextul epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei și dependenței de droguri.
– Implicarea pe larg a beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor cu privire la aspectele – cheie de contracarare a epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social, şi înlăturare a consecinţelor ei la toate nivelele.
– Consolidarea potențialului organizațiilor și al comunităților de beneficiari.
– Contribuirea la apărarea drepturilor omului.
Misiunea Asociației: ”Noi consolidăm eforturile tuturor părților responsabile și interesate, fortificăm capacitatea sistemelor comunitare, influențăm opinia publică și politicile pentru ca fiecare persoană, indiferent de vulnerabilitatea sa, să aibă toate drepturile și oportunitățile necesare pentru un trăi decent”.
La moment, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul contractului de Subgrant IMD/10/17 finanțat de către instituția privată Centru pentru Jurnalism Independent (CJI), intenționează achiziția următorului echipament tehnic:

Lotul nr.1
1. Notebook – 1
2. Cameră video profesională – 1
3. Trepied pentru camera video – 1
4. Microfon profesional – 1
5. Stativ pentru microfon profesional – 1
6. Lumini profesionale – 1

2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa №.1 urmează a fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: [email protected]
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 decembrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O.“Inițiativa Pozitivă”, până la data limită menționată în cerere.

3. Oferta dumneavoatră trebuie să includă toate bunurile solicitate și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

4. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota 20% TVA.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei. Totodată menționăm că bunurile care vor fi achiziționate vor fi testate pentru a verifica corespunderea cu specificațiile tehnice. În caz de necorespundere, bunurile vor fi returnate iar furnizorul are obligaţia fără a modifica preţul contractului să inlocuiască produsul dat.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă de 30 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 2 de mai sus.

5. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.

Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
GSM. 068283969
E-mail: [email protected]