Servicii juridice

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM)

Municipiul Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 95 ,,A”. Telefon: 0 22 838408, 0 22 838409

Descrierea organizatiei:

Apărarea şi promovarea drepturilor omului;
Monitorizarea diverselor instituţii statale în scopul depistării şi
eliminării practicilor de abuz a drepturilor omului;
Consiliere juridică de drepturile omului;
Analiza cadrului legal;
Litigare strategică; (Instanţele naţionale şi internaţionale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Comitetele ONU şi altele);
Analiza politicilor publice;
Educaţie în domeniul drepturilor omului;
Advocacy, Lobby, Raportare.

Domenii strategice:

Drepturile persoanelor HIV/SIDA;
Drepturile persoanelor cu disabilitţi mentale;
Drepturilor pacienţilor;
Dreptul de a nu fi torturat, supus tratamentului inuman şi degradant.