”Transferul responsabilității către un singur recipient principal – cel de stat – este un risc sau un pas spre sustenabilitate?”. Opinia experților vizavi de situația aplicării pentru finanțarea Fondului Global în Moldova

Republica Moldova este în așteptarea următorului grant de finanțare a Programelor pentru combaterea HIV/SIDA pentru următorii trei ani (2018-2020). Suma totală a mijloacelor financiare oferite, comparativ cu ciclul precedent, s-a redus de la 11,7 milioane până la 7,1 milioane de dolari SUA. Optarea pentru un singur recipient principal al mijloacelor care este o structură de stat (UCIMP) în loc de doi recipienți cum a fost până acum, a provocat multe dispute în spațiul virtual. Ne-am expus și noi poziția. În acest articol am compilat opiniile diferitor experți și felul în care apreciază aceștia situația creată.

Iulian Oltu, director Programului National de combatere HIV/SIDA si a Infecțiilor Sexual Transmisibile; director Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile

DSC_0122-1

Cererea de continuare a finanțării din sursele Fondului Global de combatere a Tuberculozei, HIV/SIDA și Malaria (FG) pentru anii 2018 – 2020, este elaborată în conformitate cu cerințele FG (50% din suma totală a intervențiilor este destinată populațiilor cheie, toate activitățile sunt cofinanțate din sursele bugetului de stat, etc) și este totalmente coerentă cu Programul Național de prevenire și control a infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016 – 2020 (PN HIV/SIDA și ITS). Cererea de continuare a finanțării a fost consultată în cadrul ședințelor grupului tehnic de lucru unde au fost prezenți reprezentanții structurilor guvernamentale, instituțiilor internaționale, organizațiilor neguvernamentale și a societății civile. Cererea a fost aplicată în termenii agreați cu FG și la momentul actual este în procesul de revizuire a acesteia de către Panelul de Evaluare Tehnic a aplicației pînă în data de 31 August 2017. Acești termeni, permit de a considera că nu sunt riscuri la momentul actual de întrerupere a finanțării FG.

În situația, cînd sursele de finanțare a FG au fost reduse cu aproximativ 50%, este logic să fie doar un recipient principal. Aceasta a fost și recomandarea managerului de portofoliu a FG pentru Republicii Moldova, exprimat prin scrisoarea cu numărul de referință EECA/TS/ 041-01/03/2017: ” Cu privire la finanțarea Dual Track care a fost abordată în timpul ședinței CNC, a fost clarificat faptul că Fondul Global încurajează finanțarea Dual Track , dar în nici un caz nu obligă sau nu intervine în decizia CCM privind PR-ship-ul”. În același timp există precedent cînd Republica Moldova a avut doar un singur recipient pentru implementarea grantului FG. Există planul de sustenabilitate unde sunt clar indicați pașii care necesită de a fi implementați pentru asigurarea sustenabilității și tranziției activităților finanțate din sursele FG către bugetul public național, la fel bugetul elaborat in cadrul cererii de continuare a reconfirmat faptul că bugetul public național își păstrează angajamentele și arată o co-finanțare de aproximativ 50% din activitățile stipulate în aplicația FG.

Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 1164 din 22/10/2016 pentru aprobarea Programului Național de prevenire și control a infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016 – 2020, și actelor normative ulterioare privind implementarea programului național, Guvernul Republicii Moldova este responsabil pentru implementarea PN HIV/SIDA și ITS și în situația reducerii suportului FG în domeniul HIV este necesar de a pregăti instituțiile guvernamentale pentru preluarea tuturor activităților a PN HIV/SIDA și ITS. Pentru aceasta, ca un prim pas a fost instituită Unitatea de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS în cadrul IMSP Spitalul de Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru asigurarea planificării, monitorizării, continuității și transferului managementului activităților stipulate in PN HIV/SIDA din sursele FG și bugetul public național. În situația creată toate dificultățile și provocările vor putea fi soluționate prin organizarea unui proces de implementare transparent, participativ. Toate activitățile vor fi supuse unui dialog public pentru asigurarea implicării societății și populației cheie.

După cum a fost menționat anterior, cererea de continuare a fost elaborată ținând cont de țintele PN HIV/SIDA și ITS, necesitățile estimate și agenda de transformare a serviciului HIV pentru asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic, tratament și suport. Unificarea costurilor serviciilor, va permite asigurarea prestării diferitor servicii într-un singur loc și pentru diferite populații cheie. Serviciile vor fi prestate în volumul necesar și reducerea finanțării FG nu presupune stoparea sau reducerea serviciilor. Principiul de bază pentru elaborarea cererii de continuare a fost păstrarea serviciilor necesare beneficiarilor și optimizarea cheltuielilor de management a serviciilor și administrare a fondurilor FG.

Opinia reprezentantului Fondului Global (în calitate de poziție vizavi de situația creată, reprezentantul Fondului Global, Tsovinar Sakanyan, a recomandat să utilizăm extrase din scrisoarea oficială adresată ministrului sănătății la începutul anului 2017. Mai jos Vă prezentăm traducerea tezelor-cheie din această scrisoare).

GF

Fondul Global recomandă, însă nu obligă țările să utilizeze finanțarea prin două canale. Deși nu se implică în decizia țării cu privire la alegerea recipientului principal, Fondul Global își rezervă dreptul de a influența asupra soluționării acestui aspect în cazul când structura propusă pentru administrarea programului va expune riscului buna implementare a programului, se va dovedi a fi instabilă, ineficientă din punct de vedere economic și inadecvată pentru atingerea rezultatului.

În cadrul aplicării cererii pentru continuarea finanțării, nu este obligatoriu să se păstreze structurile și formele precedente de implementare și gestionare a programului.

Mai mult decât atât, este imperativ să fie reevaluate abordările vizavi de implementarea programului pentru a crea mecanisme de implementare cost-eficiente, de durată, stabile.

Fondul Global se așteaptă ca cererea pentru continuarea finanțării să conțină o imagine clară a felului în care responsabilitatea pentru managementul programului va trece de la structurile existente, responsabile pentru implementare, la organele și structurile de stat, care coordonează Programele Naționale HIV/SIDA și tuberculoză.

Ruslan Poverga, director general al Asociației Obștești ”Inițiativa Pozitivă”

ALP_3658

Luând în considerare faptul că am primit un răspuns pozitiv din partea Fondului Global la cererea Comitetului Național de Coordonare privind amânarea aplicării în condițiile situației create, consider că nu există pericolul întreruperii finanțării din partea Fondului Global. Cu toate acestea, noi înșine, la nivel de țară, putem provoca o amenințare ireversibilă dacă vom continua la nesfârșit această dispută. În acest context, ar trebui să fim preocupați acum de alte aspecte, de care depind pe bună dreptate vieți omenești, în loc să clarificăm cine are mai multă sau mai puțină dreptate.

În cazul când în țară va fi un singur recipient principal – cel de sat – acesta va fi un pas spre sustenabilitate, întrucât, mai devreme sau mai târziu, acest rol trebuie să și-l asume o structură de stat. După cum am mai afirmat anterior, este mai bine ca această tranziție să se producă în perioada când țara încă beneficiază de finanțare din partea Fondului Global. Aceasta, bineînțeles, nu exclude un anumit grad de risc, însă oricum vom fi nevoiți cândva să ne confruntăm cu această realitate.

În ceea ce ține de oamenii care astăzi beneficiază de servicii vitale pentru viața lor, servicii care sunt finanțate din mijloacele Fondului Global, nu se va schimba nimic dacă va fi un singur recipient, deoarece resursele financiare pentru servicii deja sunt aprobate, acestea sunt planificate în cererea pentru finanțare indiferent de faptul cine va reprezenta recipientul principal. Mai mult decât atât, un singur recipient principal în loc de doi înseamnă economie de mijloace din contul cheltuielilor administrative și, respectiv, nu mai este necesitatea de a mai reduce ceva din activitatea programului. O altă întrebare însă, care rămâne deschisă, este soarta acelor servicii pe care statul, treptat, trebuie să le ia asupra sa, începând să le finanțeze. În acest sens, este vorba nu doar despre servicii, ci despre oamenii care beneficiază de aceste servicii. Oricum, prezența sau absența acestor pericole în cea mai mică măsură depinde de scenariile care se discută astăzi. În cea mai mare parte aceasta depinde de disponibilitatea de a lupta pentru dreptul la viață a pacienților înșiși și de voința politică exprimată în disponibilitatea de a majora finanțarea Programului Național HIV/SIDA, pentru a păstra viețile cetățenilor săi, indiferent de gradul vulnerabilității lor și de apartenența lor la un grup sau altul de risc.

Maxim Demcenco, director executiv al organizației de caritate ”Svet nadezdy” (Lumina speranței), orașul Poltava, Ucraina, expert în sfera de advocacy bugetar

19702793_1651672661510465_4877689697348248889_o

Situația din Moldova, în cea mai mare parte, trebuie examinată în contextul felul în care va influența aceasta asupra sustenabilității programelor în sfera HIV. Mai devreme sau mai târziu, statul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru soluționarea problemei HIV/SIDA în țară. Din câte înțeleg, guvernul Republicii Moldova a declarat aceasta în cererea sa de finanțare adresată Fondului Global. Acest scenariu este unul logic, previzibil și inevitabil. Bineînțeles, există riscul vizavi de măsura în care statul își va onora responsabilitățile asumate. Un asemenea risc există întotdeauna. Rolul societății civile în acest caz ar putea consta în amplificarea controlului asupra activității statului, precum și în oferirea unui suport tehnic statutului în ceea ce ține de realizarea programelor.

Este o situație similară cu cea a șoferului: atunci când la volan urcă un șofer fără experiență, care vrea să învețe șofatul, riscurile de accidentări sunt mari. Dacă însă înțelegem că el într-adevăr trebuie să învețe să conducă mașina, mai devreme sau mai târziu, trebuie să-i încredințăm mașina și să-l lăsăm să conducă. La început el va conduce cu instructorul alături, iar apoi de unul singur. La fel este și cu statul: ONG-urile pot fi niște ”instructori” în aspectele ce țin de realizarea programelor HIV/SIDA și ar putea să ajute statul să realizeze tranziția la finanțarea din bugetul de stat a programelor HIV/SIDA.

positivepeople.md