(Russian) COMPETIȚIE DESCHISĂ PENTRU FINANŢAREA PARTICIPĂRII LA EVENIMENTE INTERNAȚIONALE ÎN DOMENIUL HIV/SIDA

Din păcate acest articol este disponibil doar în Rusă. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

În cadrul Programului “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” în calitate de Sub-Recipient responsabil de implementarea componentului „Fortificarea comunităților KAP și drepturilor omului” invită ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA să depună cereri de solicitare a sprijinului financiar complet sau parţial pentru participarea membrilor săi la evenimente internaţionale în domeniul HIV/SIDA (conferinţe, ateliere de lucru, seminare, stagii), în vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicării calificării managerilor, angajaţilor și voluntarilor.

Sunt eligibili pentru finanţare reprezentanții organizaţiilor neguvernamentale apolitice, non-profit, legal constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA care prestează servicii de suport persoanelor care trăiesc cu HIV şi populaţiilor-cheie.

Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.

Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale, festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.

Cererile de participare vor fi recepționate pe toată perioada anului 2017, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2017.

Cererile de participare necesită a fi prezentate cu minim 30 de zile calendaristice înainte de derularea evenimentului.

Decizia, privind asigurarea sprijinului financiar pentru participare la eveniment aparține Comisiei de Evaluare, fiind bazată pe următoarele criterii de selecție:

• Impactul aşteptat asupra ONG-ului;
• Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului;
• Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului.
Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:
• Cererea de participare la evenimente. Formularul în limba Română poate fi descărcat la acest link, iar în limba Rusă la acest link;
• Invitaţia nominală (cu detalii financiare);
• Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.);
• Curriculum Vitae al participantului;
• O scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele aşteptate;
• O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei/membrii Consiliului de administrare prin care se va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa participării la evenimentul internațional pentru ONG;
• Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină);
• Copia buletinului de identitate;
• Copia pașaportului;
• Alte materiale pe care le consideraţi necesare.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

NOTĂ:
Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an!

Dosarul complet va fi expediat la adresa: MD-2048, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/2, Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă”.

Versiunea electronică a dosarului poate fi transmisă la adresa de e-mail: [email protected], cu specificarea: ”Cerere de finanţare pentru participare la evenimente internaționale”.

PERSOANA DE CONTACT
Rotari Marina,
Director, Departamentul de Programe, A.O. ”Inițiativa Pozitivă”,
[email protected]
[email protected]
Tel.: +373 22 00 99 74
GSM: +373 69 75 33 81