CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE Consultant/ trainer național în domeniul sistemelor eficiente de monitorizare şi evaluare a datelor pentru ONG-uri

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în calitate de Sub-Recipient este responsabilă de implementearea componentului: “Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului”, parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui specialist în domeniul Monitorizare și Evaluare, persoană fizică.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).
Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 19 mai 2017 la adresa:
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 00 99 56,
E-mail: [email protected]
[email protected]

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Dna Rotari Marina, Director, Departamentul de Programe A.O. “Inițiativa Pozitivă”
Tel: 022 00 99 74