CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul proiectului „Extinderea accesului PTHIV și populației – cheie vulnerabile la HIV la cascada integrală de servicii ca și răspuns la epidemia HIV în Republica Moldova”, Contract de finanțare nr. MDA-C-UCIMP H/T—IP_01, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiect finanțat din sursele financiare primite din contul grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malaria, intenționează contractarea unei persoane fizice, în calitate de psiholog.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate, sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.
Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Vor fi evaluate doar dosarele complete.
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate „Termenii de Referinţă”; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat cu precizarea experienței relevante precum și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 14 mai 2018, la adresa:
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 66 38 50
E-mail: [email protected]

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Dna Gîrbu Aliona
Tel.: +37360010054