(Russian) Cerere de oferte – servicii de chirie echipament necesar pentru organizarea ”RED RIBBON GALA AWARD” 2017

Din păcate acest articol este disponibil doar în Rusă. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentul: ”Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului” parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017”, Recipient Principal — Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” invită companiile/agentiile specializate în organizarea evenimentelor să prezinte oferta de preț pentru următoarele:
– Chirie sistem de sonorizare
– Chirie sistem de lumini
– Chirie sistem de afișare
– Chirie scena profesională
Serviciile urmează să fie prestate în perioada 28 noiembrie 2017, în cadrul evenimentului ”RED RIBBON GALA AWARD” organizat în Centru de Convenții din cadrul hotelului Radisson Blu Leogrand Hotel Chișinău.
Evenimentul este parte a campaniei ”Te privește! Privește pe fiecare!”, iar numărul aproximativ de persoane care vor participa în cadrul evenimentului dat, este de minim 200 invitați. Laitmotivul acestui eveniment va fi sloganul ”Să învingem SIDA împreună!”.
În fazele de pre- și post- eveniment prestatorul va fi responsabil de urmatoarele:
– Asigurarea condițiilor pentru repetițiile artiștilor, asigurarea amenajerii locației de desfășurare, a instalațiilor și materialelor specifice, conform cerințelor și specificațiilor de mai sus.
– Asamblarea si dezasamblarea echipamentului necesar pentru desfășurarea evenimentului, cît și eliberarea locației, va fi asigurat de către prestator. Montarea echipamentului se va face cu minimum 24 de ore de la începerea evenimentului, iar eliberarea locației în decurs de 12 ore dupa finalizarea evenimentului.

2. Entitatile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile/organizațiile specializate în prestarea serviciilor solicitate, cu minim 5 ani de experiență în organizarea evenimentelor similare. Companiile/Ofertanții care vor participa în cadrul acestui concurs, trebuie să depună o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate conform specificatiilor. Ofertele care nu vor corespunde specificațiilor din cererea de oferta nu vor fi admise în concurs.
Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile cerute, şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexă nr.1, poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: [email protected]
[email protected]

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 noiembrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. Oferta dumneavoastră în formatul indicat anexa №1, va fi depusă respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat la cota Zero, TVA în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
Prețul poate fi indicat în Lei Moldovenești (MDL), Dolari SUA (USD) sau EURO (EUR) și trebuie să includă toate costurile necesare pentru prestarea serviciilor.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă
Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.
De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ, trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.