Announcements

(Română) CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE – Consultanți individuali pentru prestarea serviciilor de traducere, redactare scrisă

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

În cadrul acordului de finanțare Nr.01 din 13.02.2018, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, din cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU, precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă și redactare în următoarele limbi: - română – rusă – romănă Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită Consulatanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor de mai sus. Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii...
read more

(Russian) Cererea de Ofertă de preț – Servicii de tipar

Sorry, this entry is only available in Russian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nr. 50 2017/004_UNICEF/ IP/ din 15.08.2018 Stimate(ă) Domn/Doamnă, 1. La moment, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul contractului de Grant 2017/004_UNICEF/ IP/, intenționează achiziția următoarelor servicii/produse: Lotul nr.1 1. Tipar brosură A4 - 100 buc. 2. Tipar brosură A4 - 100 buc. 2. Oferta dumneavoastră, conform formatului specificat în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa: Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă” Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 Centrul „Pas cu Pas” Tel.: /+373/ 22 00-99-74 Email: [email protected] Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. 3. Oferta urmează va fi expediată prin email, fax, sau adusă direct la adresa specificată în alin.2. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea...
read more

(Română) INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI – Procurare licențe 1C și cititor NFC

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. De preț pentru achiziția următoarelor: Lotul nr.1 1. 1C: Întreprindere 8. Licența clientului pentru 1 loc de muncă mobil. (licența electronica) - 65 buc Lotul nr.2 1. Cititor de carduri NFC - 1 buc. Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate...
read more

(Română) INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI — Procurare carduri magnetice

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nr:.48/ MDA-C-PCIMU-IP/15 din 14.08.2018 Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. De preț pentru achiziția următoarelor bunuri: Carduri cu cip Mifare, Care sunt citite de reader NFC - 31547 buc. Informații privind cerințele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile...
read more

(Română) INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTEI – Procurare echipament tehnic (Telefon/Smartphone)

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nr:.47/ MDA-C-PCIMU-IP/15 din 14.08.2018 Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”. Sursa de finanțare: Contract de finațare Nr. MDA-C-PCIUMU _IP/15_2018 din data de 30 iulie 2018, pentru creșterea capacităților de M&E a beneficiarilor de activități prevenire din GRSI și aderență la TARV și TSO, susținute în cadrul grantului: „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020 (Grant: MDA-C-PCIMU), finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei. Stimate(ă) Domn/Doamnă, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului echipament tehnic: - Telefon/Smartphone - 44 buc Informații privind cerințele, specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare. Ofertanții pot depune o singură...
read more