CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE Consultant Individual pentru realizarea materialelor video

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, în calitate de Sub-Recipient este responsabilă de implementearea componentului: “Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului”, parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), și intenționează să contracteze un Consultant Individual pentru relizarea unor materiale video.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” invită Consulțanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii.
Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.
Informații suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menționate în “Termenii de referință” ce pot fi accesați la acest link.
Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediţia curentă).

Pentru informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate, vă puteţi adresa:
Doamna Derjanschi Elena – Copywriter/web operator/jurnalist A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob.06010706.

Intențiile de participare pot fi trimise prin email, fax, poştă sau prezentate la adresa noastră de mai jos, până la termenul limită: 03 noiembrie 2017.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Independenţei 6/2, Centrul “Pas cu Pas”
Fax: 022 00-99-56
E-mail: [email protected]