CERERE OFERTĂ DE PREȚ privind procurarea unui lot de medicamente (cu extinderea termenului limita)

Numele Beneficiarului: A.O. „Viața Nouă”
Adresa: MD 2043, or. Chişinău, str.Independenţei, 6/2; tel./fax: 022 66-45-86
Denumirea Proiectului: “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injecatbile din mun. Chișinău, Anenii Noi”, Contract de Grant Nr. 14521 din 04.01.2016.

1. A.O. „Viața Nouă” solicită respectuos să depuneţi Oferta dvs. de preț pentru achiziția unui lot de medicamente, conform tabelului din anexa nr.1.

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

3. Oferta trebuie să includă toate componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale per Lot 1. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică ofertă de preț în total per Lot 1.

4. Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova.Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50.
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 11 martie 2016.

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale per Lot 1.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.
( iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă 15 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute:
Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, tel: 068288116
Telefon: (373 22) 66-45-86
Fax: (373 22) 66-38-50
E-mail: [email protected]
Cu respect,
Poverga Ruslan
Preşedintele A.O. “Viaţa Nouă”