Cerere de oferte — organizare eveniment

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: “Sisteme naționale consolidate pentru securitatea produselor de sănătate reproductivă” finanţat de către UNFPA Moldova, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” solicită respectuos să depuneţi Oferta Dvs. de preț pentru prestarea serviciilor de chirie sală de ședințe, servicii alimentare și alte condiţii necesare pentru buna desfăşurare a unei mese rotunde, care urmează să se desfășoare la data de 25 septembrie 2017.
Desfășurarea evenimentului urmează să aibă loc în raza orașului Chișinău.

În acest scop Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru:
• Chiria sălii de ședinte cu mobilier (scaunele și mesele) mobil, pentru min 25 pers.– max 30 pers. dotată cu proiector, ecran, laptop, boxe, flipchart, conexiune la internet prin wi-fi;
• Alimentare cu meniu variat:
pauze de cafea;
fourchette;
apă gazată/negazată (ambalat 0,5l) în sala de ședinte.

2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: [email protected]
[email protected]

3. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 septembrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă
Contractul se v-a acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, din data limită de prezentare a ofertelor, până la prestarea serviciilor.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina –Director, Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă.
Tel: (022) 00-99-74, mob. 068283969.