CERERE DE OFERTĂ pentru achiziționarea spațiului publicitar

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

În cadrul proiectului: „Prototype of positive deviance’s innovative approach of people living with HIV and women survivors of domestic violence in Moldova”, proiect finanțat de către UN Women Moldova, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” solicită respectuos să depuneţi Oferta Dvs. de preț pentru următoarele:

Lot 1.
1. Producția/imprimarea, instalarea și menținerea informației cu caracter social în 10 panouri informative 3m x 6m (18 m2), la intersecțiile străzilor centrale, precum și în raza acestora, din diferite sectoare ale or. Chișinău pentru perioada 30.11.2017 — 30.12.2017 — 10 panouri

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexă №1, la prezenta Cerere, va fi adresată și expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56, /+373/ 22 66-38-50
E-mail: [email protected]
[email protected]

4. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 24 noiembrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

6. PREȚUL:
(i). PREŢURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA 20% .
Deasemenea PREȚUL trebuie să includă și prețul pentru serviciile de instalare, demontare, transport, precum și alte costuri necesare livrării produsului.

(ii).EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.
La evaluarea ofertelor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:
în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.
Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada noiembrie — decembrie 2017.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 45 zile de la data limită de prezentare ofertelor, menționată la alin. 5 de mai sus.

7. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.