CERERE DE OFERTĂ pentru achiziționarea spațiului publicitar

Din 20.04.2017 mun. Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1.Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” solicită respectuos să depuneţi Oferta Dvs. de preț pentru următoarele:
Lot 1.
1. Producția/imprimarea, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 6 panouri informative 3m x 6m (18 m2), din 2 orașe ale Republicii Moldova și anume: or. Cahul 3 buc., or. Bălți 3 buc., pentru perioada 15.05.2017 — 15.06.2017.

Informația privind specificațiile tehnice cît și termenii și condițiile de livrarele le găsiți în anexa nr.1.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate pozițiile împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexă №1, la prezenta Cerere, va fi adresată și expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: [email protected]
[email protected]

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 02 mai 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

5. Oferta dumneavostră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă preţul pentru serviciile de imprimare, instalare, demontare, transport, şi alte costuri locale necesare îndeplinire serviciilor.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. La evaluarea ofertelor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:
a). în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
b). în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
c). în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii). ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada mai — iunie 2017.
Dacă produsele/serviciile prestate nu corespund solicitărilor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul ofertei de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile/produsele să corespundă solicitărilor. În caz contrar oferta acestuia va fi descalificată.

(iv). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, (pînă la 20 iunie 2017), din data limită de prezentare a ofertelor.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Director, Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.