(Română) CERERE DE OFERTĂ — procurare rechezite de birou

К сожалению, эта запись доступна только в Румынский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociația Obștească “Inițiativa Pozitivă” în continuare „Asociația”, este o asociație obștească republicană, neguvernamentală, apolitică, de utilitate publică, non profit, creată în baza liberei voințe a persoanelor asociate, în scopul realizării comune a obiectivelor. Scopurile organizației se axează pe următoarele:
— Profilaxia epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social.
— Extinderea accesului la tratament, îngrijire și susținere/suport în contextul epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei și dependenței de droguri.
— Implicarea pe larg a beneficiarilor în procesul de luare a deciziilor cu privire la aspectele – cheie de contracarare a epidemiei HIV/SIDA, hepatitei virale C, tuberculozei, dependenței de droguri și a altor boli periculoase din punct de vedere social, şi înlăturare a consecinţelor ei la toate nivelele.
— Consolidarea potențialului organizațiilor și al comunităților de beneficiari.
— Contribuirea la apărarea drepturilor omului.
Misiunea Asociației: ”Noi consolidăm eforturile tuturor părților responsabile și interesate, fortificăm capacitatea sistemelor comunitare, influențăm opinia publică și politicile pentru ca fiecare persoană, indiferent de vulnerabilitatea sa, să aibă toate drepturile și oportunitățile necesare pentru un trăi decent”.

La moment, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul contractului de Grant 2017/004_UNICEF/ IP/, intenționează achiziția următoarelor rechezite/materiale necesare pentru buna desfăşurarea a întîlnirilor de lucru şi trainingurilor planificate în cadrul proiectului, și anume:
Lotul nr.1
1. Hîrtie albă pentru flipchart 64×100/10 — 30 buc
2. Hîrtie albă copiator A4, 500 foi, min 80gr/m2 — 22 buc
3. Set markere pentru scriere pe hîrtia de flipchart — 30 buc
4. Notițe autoadezive 75×75/100file — 22 buc
5. Bandă adezivă pe suport de hirtie 48x20m — 22 buc
6. Pix cu mecanism, corp din plastic (culoare rosie) Grosime vîrf — 0,5mm, albastru — 332 buc
7. Mapa din plastic A4, cu elastic. Culoarea gri sau rosie — 332 buc
8. Blocnotes А5/60 cu spirala metalica.Coperta din carton cu gramajul de 250 gr/mp, culoare gri sau rosie — 332 buc

2. Oferta dumneavoastră urmează a fi depusă electronic, folosind platforma de achiziții online (achizitii.md), până la data de 09.01.2018.

3. Oferta dumneavoatră trebuie să includă toate bunurile solicitate și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, documentația tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produselor la specificațiile solicitate.

4. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota 0% TVA.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei. Totodată menționăm că bunurile vor fi ridicate/livrate la solicitare, în dependență de numărul de participanți și perioada de desfăsurare a evenimentelor. A.O. “Iniţiativa Pozitivă” va expedia comanda cu min 5 zile înainte de desfăsurarea evenimentelor.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă anului 2018, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 2 de mai sus pîna la 31 decembrie 2018.

5. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.

Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
GSM. 068283969
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com