(Română) CERERE DE OFERTĂ pentru procurarea material promo

К сожалению, эта запись доступна только в Румынский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nr.36 2018/004_UNICEF/ IP/ din 15.06.2018
Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul contractului de Grant 2017/004_UNICEF/IP/, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi ofertele dumneavoastră de preţ, la cota TVA 0%, pentru bunurilor și serviciile specificate mai jos, necesare pentru buna desfăşurarea a evenimentelor care vor fi organizate în cadrul campaniei social — informative: „Împreună pentru viață!”, desfășurată cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a criminalității și Traficului Ilicit de Droguri.

Lotul nr.1
1.Tricou cu imprimare — 150 buc

Lotul nr.2
1.Cană din ceramică cu imprimare — 125 buc

Lotul nr.3
1.Imprimare PVC 4mm — 65 buc

Lotul nr. 4
1.Balon latex G120 ( 13 ich ), culoarea albă cu imprimare — 1500 buc

Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau toate loturile din cadrul prezentei cereri. Fiecare lot va fi evaluat separate, iar contractul va fi acordat companiilor care oferă cel mai mic preț evaluat pentru fiecare lot în parte.

2. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexă nr.1 poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: initiativapozitiva@gmail.com

3. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 iunie 2018. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data și ora limită menționată în cerere. Ofertele întârziate vor fi respinse.

4. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota Zero TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
Prețul va include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chisinau, str. Independenței 6/2, sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț care corespund specificațiilor tehnice vor fi evaluate pentru toate produsele împreună oferite per Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă 15 zile, din data limită de prezentare a ofertelor, conform alin.3.

5.Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.