Până pe data de 30 aprilie, aveți posibilitatea de a direcționa 2% din impozitul pe venit în fondul Asociației Obștești ”Inițiativa Pozitivă”

Ministerul Justiției a publicat astăzi lista beneficiarilor desemnării procentuale în anul 2018, cărora li se pot direcționa 2% din impozitul pe venit. În listă au fost incluse 594 de organizați, ceea ce reprezintă cu 23 la sută mai mult comparativ cu lista aprobată în anul trecut. Spre marea noastră bucurie, în această listă a fost inclusă și Asociația Obștească ”Inițiativa Pozitivă”. Codul nostru fiscal – 1011620006890.

Vă amintim că 2% din impozitul pe venit pot direcționa contribuabilii persoane fizice (adică nu firme și companii), rezidente (cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid care dispune de loc permanent de trai în Republica Moldova, fie se află nu mai puțin de 183 de zile pe parcursul anului fiscal pe teritoriul țării), care nu au datorii la impozitul pe venit și care au obținut în anul precedent venituri potrivit articolelor 88-90 ale Codului Fiscal, adică: venituri salariale, dobânzi din plăți procentuale, venituri rezultate din prestarea serviciilor.

Cum pot direcționa aceste 2% de sine stătător?

Trebuie să aflați suma totală a veniturilor calculate și achitate în anul precedent, adică 2017. Această informație o puteți solicita de la angajator sau de la beneficiarul de servicii pe care le-ați prestat ca și persoană fizică. De regulă, de această informație se ocupă contabilul. Angajatorul (în persoana contabilului) este obligat până la 1 martie a următorului an fiscal de gestiune să vă pună la dispoziție informația despre veniturile calculate și achitate sub forma unui formular tipizat.

În certificatul respectiv întotdeauna este indicat codul sursei venitului calculat. Astfel, dacă în informația oferită se întâlnesc codurile SAL (venit salarial), DOB (plată sub formă de dobânzi) sau SER (venituri rezultate din prestarea serviciilor), aveți dreptul să direcționați 2% din suma impozitului pe veniturile acumulate. Cu această informație, precum și cu formularul CET15 trebuie să vă apropiați la orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de trai al contribuabilului. De asemenea, puteți expedia certificatul cu privire la venituri și formularul completat prin postă sau completând formularul online. În cazul ultimei variante, veți avea nevoie de semnătură electronică.

Potrivit raportului Serviciul Fiscal de Stat, în anul 2017, primul an de aplicare a mecanismului de desemnare procentuală, 16 126 contribuabili au direcționat 2,8 milioane de lei în favoarea a 293 de organizații. Sumele care au parvenit în cadrul mecanismului de 2% pe conturile organizațiilor variază de la 1 leu până la 1,37 mln lei. Cele mai multe mijloace au fost direcționate în contul Organizației veteranilor și pensionarilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Mai mult de jumătate din suma desemnărilor procentuale a fost direcționată pe conturile organizațiilor religioase, iar 85% (2,4 mln de lei) au primit beneficiarii înregistrați la Chișinău.

Abonați-vă la pagina noastră de Facebook și Odnoklassniki!

old.positivepeople.md