CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-uri şi Centrele Sociale Regionale pentru PTH pentru a marca Ziua Mondială de Combatere a SIDA – 01 decembrie

INFORMAŢIE GENERALĂ

Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” este o organizaţie constituită din reprezentanţi ai comunităţii persoanelor afectate şi care trăiesc cu HIV, hepatita C, cât şi cu TB, cu o experienţă vastă în domeniul HIV/SIDA şi narcomaniei în Republica Moldova. Scopul organizaţiei se axează pe protecţia intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectaţi de infecţia HIV şi ale altor comunităţi vulnerabile.

În prezent, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” implementează componentul: „Fortificarea comunităţilor KAP şi drepturile omului”, din cadrul proiectului: „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanţat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei.

Una din activităţile de bază realizate de A.O. „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul componentului este dezvoltarea şi realizarea campaniilor de pledoarie în vederea promovării intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV, a populaţiilor cheie afectate (KAP) şi consolidarea capacităţilor comunităţilor KAP din Moldova.

În acest context, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” lansează o Cerere de Exprimare a Intereselor pentru selectarea proiectelor propuse de către ONG-urile şi Centrele Sociale Regionale pentru PTH active în domeniul HIV/SIDA de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a marca Ziua Mondială de Combatere a SIDA – 01 decembrie.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” încurajează organizaţiile din ambele regiuni să aplice.

SCURT ISTORIC

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în anul 1988 a declarat pentru prima dată „Unu Decembrie – Ziua Internaţională de contracarare SIDA”, care începând cu anul 2011 este marcată cu genericul: ,,Tendinţa zero. Zero cazuri noi de infecţie HIV/SIDA. Zero discriminări. Zero cazuri decesuri în rezultatul maladiei SIDA” şi prezintă o oportunitate de conştientizare a epidemiei cauzate de HIV.
Infecţia HIV prezintă o problemă prioritară de sănătate publică la nivel global şi la nivel naţional.

Pentru atingerea tendinţei 0 (zero) la nivel global se promovează intensificarea eforturilor de control a infecţiei HIV pentru atingerea ţintelor 90-90-90, către anul 2020: 90% din persoanele estimate să îşi cunoască statutul HIV, 90% din persoanele diagnosticate să fie înrolate în tratament antiretroviral (ARV) şi 90% din persoanele care administrează tratament ARV să aibă nivelul nedetectabil al virusului.

OBIECTIVUL DE BAZĂ

– Obiectivul de bază este selectarea proiectelor cu cel mai mare impact pentru a marca Ziua Mondială de Combatere a SIDA.

OBIECTIVE SPECIFICE
– Sporirea nivelului de informare a populaţiei, în special în rândul tinerilor, despre maladia HIV/SIDA;
– Informarea populaţiei generale prin intermediul surselor mass-media;
– Extinderea accesului la testare;
– Consolidarea relaţiilor intersectoriale prin intermediul organizării şedinţelor de lucru, meselor rotunde etc.
– Reducerea stigmei și discriminării față de persoanele care trăiesc cu HIV.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAŢIE

1. CV-ul organizaţiei care include:
– Denumirea, adresa, datele de contact;
– Conducătorul organizaţiei şi informaţia de contact al acestuia;
– Misiunea organizaţiei, domeniile de activitate;
– Experienţa organizaţiei, lista proiectelor implementate în ultimii 3 ani.

2. CV-ul persoanei responsabile de gestionarea proiectului.

3. Propunerea de proiect/Formularul de aplicare:
– Denumirea proiectului şi obiectivele acestuia;
– Activităţile propuse şi planul de lucru cu indicarea datelor de desfăşurare a evenimentelor;
– Grupul ţintă acoperit de către activităţile propuse;
– Impactul proiectului;
– Metodele de evaluare a eficienţei proiectului, indicatorii de succes;
– Bugetul detaliat al proiectului.
Notă! Formularul de aplicare poate fi depus în limba română (Anexa nr. 1Aa), rusă (Anexa nr. 1Ba) sau engleză (Anexa 1Ca), împreună cu bugetul detaliat al proiectului, în limba română (Anexa nr. 1Ab), rusă (Anexa nr. 1Bb) sau engleză (Anexa 1Cb).

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile: organizaţiile neguvernamentale, precum şi Centrele Sociale Regionale pentru PTH active în domeniul HIV/SIDA, însă prioritate vor avea organizaţiile neguvernamentale care prestează servicii în domeniul HIV/SIDA şi cele care vor depune proiecte în parteneriat.

NOTĂ! În localităţile în care sunt Centre Sociale Regionale pentru PTH şi în care activează mai multe organizaţii neguvernamentale, din partea CSR-urilor şi ONG-urilor partenere nu vor fi acceptate proiecte cu activităţi care se vor dubla, ci doar cele care vor fi coordonate şi vor constitui părţi aliniate ale unei campanii.
Aceste organizaţii sunt încurajate să depună un proiect comun sau proiecte coordonate în activităţi diferite.

CRITERII DE SELECTARE

Comisia de evaluare va aprecia proiectele în conformitate cu următoarele criterii:
• Originalitatea proiectului;
• Mobilizarea comunităţii pentru realizarea activităţilor propuse;
• Mărimea publicului acoperit de evenimente sociale;
• Cost-eficienţa proiectului;
• Impactul activităţilor propuse.

Prioritate vor avea proiectele care vor viza organizarea şi desfăşurarea următoarelor evenimente:
– Acţiuni în aer liber / informări în masă;
– Mese rotunde cu partenerii din regiune;
– Produse media concrete;
– Activităţi care vor cuprinde implicarea reprezentanţilor comunităţilor KAP.

Activităţile vizate în cadrul proiectului depus trebuie să fie preconizate pentru perioada: 25 noiembrie 2017 – 10 decembrie 2017.

CONDIŢIILE DE FINANŢARE

În total vor fi selectate 6 proiecte, aprobate de către membrii Comitetului Tehnic, care ulterior vor primi finanţare în conformitate cu bugetul proiectului, în mărime de până la 1.000 EUR (una mie euro 00 eurocenţi) fiecare. Sursele financiare vor fi transferate pe contul beneficiarului, în lei moldoveneşti, la cursul de schimb al donatorului.
Comitetul Tehnic îşi rezervă dreptul de a reduce sau a exclude unele linii de buget considerate inoportune.
Organizaţiile finanţate vor fi obligate să prezinte un raport narativ – cu specificaţii tehnice, conform modelului din Anexa nr. 2A – varianta română, Anexa 2B – varianta rusă sau Anexa 2C – varianta engleză) şi unul financiar detaliat – conform modelului din Anexa nr. 3A – varianta română, Anexa 3B – varianta rusă sau Anexa 3C – varianta engleză, în termen de 05 zile de la ultima activitate organizată, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2017.

TERMEN LIMITĂ PENTRU APLICARE

Aplicaţiile pot fi depuse nu mai târziu de data de 10 noiembrie 2017.
NOTĂ! Aplicaţiile incomplete nu vor fi examinate.

Propunerele pot fi expediate în versiunea imprimată sau prin poşta electronică.
a) Documentele/ofertele în versiune imprimată pot fi expediate la următoarea adresă:
A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2, MD 2048.
b) Aplicaţiile pot fi expediate electronic la următoarea adresă de e-mail: secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

Aplicaţiile trebuie să fie marcate cu „Ziua Mondială de Combatere a SIDA – 01 decembrie”.

ÎNȘTIINȚAREA DESPRE REZULATELE CONCURSULUI
A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va informa aplicanții despre rezultatele concursului, prin intermediul unei scrisori oficiale expediate la adresa de email a acestora, în decurs de 30 zile calendaristice de la data limită de depunere a formularelor de aplicare.

PERSOANA DE CONTACT

Rotari Marina,
Director, Departamentul de Programe, A.O. ”Iniţiativa Pozitivă”,
marinellasapaniuc@mail .ru
marinellasapaniuc@gmail.com
Tel.: +373 22 00 99 74
GSM: +373 69 75 33 81

Toate documente necesare le puteti gasi aici:

RO_Cerere de exprimare a intereselor-01 decembrie
RU_Cerere de exprimare a intereselor-01 decembrie

Anexa 1Aa – Formular de aplicare RO
Anexa 1Ba – Formular de aplicare RU
Anexa 1Ca – Formular de aplicare ENGL

Anexa 1Ab – Buget detaliat RO
Anexa 1Bb – Buget detaliat RU
Anexa 1Cb – Buget detaliat ENGL

Anexa 2B Model Raport narativ RU
Anexa 2C Model Raport narativ ENG
Anexa 2A Model Raport narativ RO

Anexa 3A Model Report financiar Sub-Contract 2017
Anexa 3B Model Report financiar Sub-Contract 2017
Anexa 3C Model Report financiar Sub-Contract 2017