CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-uri și Centrele Sociale Regionale pentru PTH pentru a marca Ziua Internațională de Comemorare a Persoanelor Decedate de SIDA

INFORMAȚIE GENERALĂ
Asociația Obștească ”Inițiativa Pozitivă” este o organizație constituită din reprezentanți ai comunității persoanelor afectate și care trăiesc cu HIV, hepatita C, cât și cu TB, cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi narcomaniei în Republica Moldova. Scopul organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV şi ale altor comunități vulnerabile.

În prezent, A.O. ”Iniţiativa Pozitivă” implementează componentul: ”Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului”, din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
Una din activitățile de bază realizate de A.O. ”Iniţiativa Pozitivă” în cadrul componentului este dezvoltarea şi realizarea campaniilor de pledoarie în vederea promovării intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV, a populațiilor cheie afectate (KAP) şi consolidarea capacităților comunităților KAP din Moldova.

În acest context, A.O. ”Inițiativa Pozitivă” lansează o Cerere de Exprimare a Intereselor pentru selectarea proiectelor propuse de către ONG-urile și Centrele Sociale Regionale pentru PTH active în domeniul HIV/SIDA de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a marca Ziua Lumânărilor Aprinse.
A.O. ”Inițiativa Pozitivă” încurajează organizațiile din ambele regiuni să aplice.

SCURT ISTORIC
Ziua Internaţională de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, numită şi ”Ziua Lumânărilor Aprinse”, marcată în acest an la data de 21 mai, este una dintre cele mai importante şi masive mişcări împotriva infecţiei HIV/SIDA, care răspândeşte speranţă şi uneşte toate comunităţile în întrega lume.
Începând cu anul 1983, Ziua Lumânărilor Aprinse are loc în a treia duminică a lunii mai şi este condusă de peste 1200 de organizaţii din 115 ţări în care se organizează comemorări pentru a onora vieţile pierdute şi influenţează conştiinţa socială referitor la problema HIV/SIDA. Ziua Lumânărilor Aprinse este mai mult decât o simplă comemorare. Aceasta oferă o oportunitate pentru dezvoltarea liderismului, a politicii de pledoarie, diferite parteneriate, precum şi îmbunătăţirea abilităţilor de mobilizare a comunităţii.

OBIECTIVUL DE BAZĂ
– Reducerea stigmei și discriminării față de persoanele care trăiesc cu HIV.

OBIECTIVE SPECIFICE
– Sporirea nivelului de informare a populației, în special în rândul tinerilor, despre maladia HIV/SIDA;
– Informarea populației generale prin intermediul surselor mass-media;
– Extinderea accesului la testare;
– Consolidarea relațiilor intersectoriale prin intermediul organizării ședințelor de lucru, meselor rotunde etc.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAȚIE
1. CV-ul organizației care include:
– Denumirea, adresa, datele de contact;
– Conducătorul organizației și informația de contact al acestuia;
– Misiunea organizaţiei, domeniile de activitate;
– Experiența organizației, lista proiectelor implementate în ultimii 3 ani.
2. CV-ul persoanei responsabile de gestionarea proiectului.
3. Propunerea de proiect/Formularul de aplicare:
– Denumirea proiectului și obiectivele acestuia;
– Activitățile propuse și planul de lucru cu indicarea datelor de desfășurare a evenimentelor;
– Grupul ţintă acoperit de către activităţile propuse;
– Impactul proiectului;
– Metodele de evaluare a eficienţei proiectului, indicatorii de succes;
– Bugetul detaliat al proiectului.
Notă! Formularul de aplicare poate fi depus în limba română (Anexa nr.1Aa), rusă (Anexa nr.1Ba) sau engleză (Anexa nr.1Ca), împreună cu bugetul detaliat al proiectului, în limba română (Anexa nr.1Ab), rusă (Anexa nr.1Bb) sau engleză (Anexa nr.1Cb).

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
Sunt eligibile: organizațiile neguvernamentale, precum și Centrele Sociale Regionale pentru PTH active în domeniul HIV/SIDA, însă prioritate vor avea organizațiile neguvernamentale care prestează servicii în domeniul HIV/SIDA și cele care vor depune proiecte în parteneriat.

NOTĂ! În localitățile în care sunt Centre Sociale Regionale pentru PTH și în care activează mai multe organizații neguvernamentale, din partea CSR-urilor și ONG-urilor partenere nu vor fi acceptate proiecte cu activități care se vor dubla, ci doar cele care vor fi coordonate și vor constitui părți aliniate ale unei campanii.
Aceste organizații sunt încurajate să depună un proiect comun sau proiecte coordonate în activități diferite.

CRITERII DE SELECTARE
Comisia de evaluare va aprecia proiectele în conformitate cu următoarele criterii:
• Originalitatea proiectului;
• Mobilizarea comunităţii pentru realizarea activităţilor propuse;
• Mărimea publicului acoperit de evenimente sociale;
• Cost-eficiența proiectului;
• Impactul activităților propuse.

Prioritate vor avea proiectele care vor viza organizarea și desfășurarea următoarelor evenimente:
– Acțiuni în aer liber / informări în masă;
– Mese rotunde cu partenerii din regiune;
– Produse media concrete;
– Activități care vor cuprinde inplicarea reprezentanților comunităților KAP.

Activitățile vizate în cadrul proiectului depus trebuie să fie preconizate pentru perioada: 01 – 31 mai 2017.

CONDIȚIILE DE FINANȚARE
În total vor fi selectate 6 proiecte, aprobate de către membrii Comitetului Tehnic, care ulterior vor primi finanțare în conformitate cu bugetul proiectului, în mărime de până la 1.000 EUR (una mie euro 00 eurocenți) fiecare. Sursele financiare vor fi transferate pe contul beneficiarului, în lei moldovenești, la cursul de schimb al donatorului.
Comitetul Tehnic își rezervă dreptul de a reduce sau a exclude unele linii de buget considerate inoportune.
Organizațiile finanțate vor fi obligate să prezinte un raport narativ – cu specificații tehnice, conform modelului din Anexa nr.2A – varianta română, Anexa nr.2B – varianta rusă sau Anexa nr.2C – varianta engleză și unul financiar detaliat – conform modelului din Anexa nr.3A – varianta română, Anexa nr.3B – varianta rusă sau Anexa nr.3C – varianta engleză, în termen de 15 zile de la ultima activitate organizată, dar nu mai târziu de 15 iunie 2017.

TERMEN LIMITĂ PENTRU APLICARE
Aplicațiile pot fi depuse nu mai târziu de data de 14 aprilie 2017.
NOTĂ! Aplicațiile incomplete nu vor fi examinate.

Propunerele pot fi expediate în versiunea imprimată sau prin poșta electronică.
a) Documentele/ofertele în versiune imprimată pot fi expediate la următoarea adresă:
A.O. ”Inițiativa Pozitivă”, Republica Moldova, mun. Chișinău, Mun.Chișinău, str. Independenței, 6/2, MD 2048.
b) Aplicațiile pot fi expediate electronic la următoarea adresă de e-mail:
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com
Aplicațiile trebuie să fie marcate cu “AIDS Candlelight Memorial Day”.

PERSOANA DE CONTACT
Rotari Marina,
Director, Departamentul de Programe, A.O. ”Inițiativa Pozitivă”,
marinellasapaniuc@mail.ru
marinellasapaniuc@gmail.com
Tel.: +373 22 00 99 74
GSM: +373 69 75 33 81