Cererea ofertelor de preţuri privind selectarea unei companii care să presteze serviciile necesare pentru buna desfăşurare a Ședinței de Lucru

Cererea ofertelor de preţuri
privind selectarea unei companii care să presteze serviciile necesare
pentru buna desfăşurare a Ședinței de Lucru în cadrul Proiectului
“Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injecatbile din mun. Chișinău, Anenii Noi” în baza strategiei Reducerea Riscurilor, Contract de Grant Nr. 14521 din 04.01.2016

Nr. 09/FSM
din 08 februarie 2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
A.O. „Viața Nouă” solicită respectuos să depuneţi Oferta Dvs. de preț pentru prestarea serviciilor de alimentare și alte condiţii necesare pentru buna desfăşurare a Ședinței de Lucru.

Cerinţele solicitate:

1.1. pentru desfăşurarea Ședinței de Lucru:

● Sală de conferinţe confortabilă dotată cu condiționer,conexiune la internet prin wi-fi spaţioasă pentru min.15 persoane max. 25 persoane:
Programul Ședinței, respectiv arenda sălii va constitui:
8 ore (între orele 09:00–17:00).
● Echipament necesar pentru realizarea prezentărilor Power Point, sau vizualizarea unor filmuleţe: proiector, ecran, laptop, boxe, tablă pentru flipchart, etc.;
● Asigurarea cu apă gazată/plată (0,5 l) a tuturor invitaţilor, pe parcursul desfăşurării şedinţei (2 sticle pe zi per persoană);

1.2. alimentarea participanţilor va fi constituită din:
o Prânz;
o Pauze de cafea.
— Pauze de cafea (sortiment variat).

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. “Viața Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer în mărime de 50% din suma totală în avans, iar diferența, în termen de 3 zile lucrătoare, după prestarea serviciilor în conformitate cu cheltuielile de facto, după semnarea actului de prestări servicii.

3. Oferta trebuie să includă toate componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cel mai mic preț, total evaluat.

4.Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, tel.mob.068288116
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

5.Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 februarie 2016

6.Furnizorul se obligă de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

7.Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i). PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se v-a acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada februarie — 31 3decembrie 2016.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului din data limită de prezentare a ofertelor, pînă în data de 31 decembrie 2016.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, mob. 068288116
Telefon: 022 66 45 86
Fax: 022 663850, 022 660065
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com,

Cu respect,

Poverga Ruslan_______________
Președintele A.O. „Viața Nouă”