Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția serviciilor de alimentare a participanților la ședințele de lucru

Cererea ofertelor de preţuri
pentru achiziția serviciilor de alimentare a participanților la ședințele de lucru
în cadrul proiectului “Asigurarea accesului universal al PHS la serviciile de suport psihosocial”,
Contract de Grant Nr. 14473 din 04.01.2016;

Nr. 08/FSM
Din 08 februarie 2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ privind prestarea serviciilor de deservire (alimentare) a participanţilor (Prînz) la ședințele de lucru după cum urmează:

Lot nr. 1

Nr. Component
Specificaţii
1 Alimentare participanţi
Prânz pentru o persoană:
1. Felul I
2. Felul II
3. Salata
4. Pîine
5. Desert
6. Suc

Condiţie obligatorie: mâncarea trebuie să fie proaspăt pregătită din produse calitative.

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

3. Ofertanţii pot depune oferta care să includă prețurile la toate componentele cerute mai sus. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale evaluate per unitate per Lot nr.1. Contractul v-a fi acordat companiei care va oferi cea mai mică ofertă de preț.

4. Furnizorul se obligă de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, tel.mob.068288116
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 februarie 2016.

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale per Lot nr.1.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, (pînă la 31 decembrie 2016), din data limită de prezentare a ofertelor.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, mob. 068288116
Telefon: 66 45 86
Fax: 663850, 660065
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com,

Cu respect,
Poverga Ruslan
Președinte A.O. „Viața Nouă”