Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția produselor igienice pentru completarea “Pachetelor individuale pentru femei” în cadrul proiectului “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen și prevenire a supradozărilor”, Contract de Grant Nr. 14553 din 23.03.2016.

Nr. 36/FSM
14 septembrie 2016

1. Stimaţi Domni, Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru produse igienice după cum urmează:
Lotul nr.1

Nr. Denumirea produsului Cantitate
1. Absorbante 1 pachet (10 unitati)
2. Absorbante de fiecare zi 1 pachet (60 unitati)
3. Dispozabile 1 pachet (5 unități)
4. Discuri demachiante 1 pachet (50 unități)
5. Antiperspirant 40ml 1 flacon
6. Cremă pentru mîini 80ml 1 tub
7. Șampon 400 ml 1 sticlă
8. Periuță pentru dinți 1 unitate
9. Pastă pentru dinți 100 ml 1 tub
10. Sacoșe 1 bucată

1. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

2. Oferta trebuie să includă toate componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale per Lot 1. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică ofertă de preț în total per Lot 1.

4. Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, e-mail:newlifemoldova@yahoo.com
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21 septembrie 2016

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale per Lot 1.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute:
Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, tel: 068288116
Telefon: (373 22) 66-45-86
Fax: (373 22) 66-38-50
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.

Cu respect,
Poverga Ruslan
Preşedintele A.O. “Viaţa Nouă”