Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția cutiilor pentru seringi și pungilor din politilenă3

Cererea ofertelor de preţuri pentru achiziția cutiilor pentru seringi și pungilor din politilenă pentru împachetarea cutiilor în cadrul proiectului “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injecatbile din mun. Chișinău, Anenii Noi”, Contract de Grant Nr. 14521 din 04.01.2016.

Nr. 18/FSM
din 28 martie 2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,
1. Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția cutiilor pentru seringi (Cutii/Boxe carton) și pungilor din politilenă pentru împachetarea cutiilor după cum urmează:

Lotul nr.1
Nr. Denumirea produsului Specificații tehnice Cantitatea/volumul (unități)
1. Cutii/Boxe Carton pentru seringi — Volum — 5 litri;
— Capacitate – aproximativ 130 seringi 0.5ml;
Dimensiuni externe:
— Dupa montare: 280x145x165 mm;
— Material: carton;
— Grosimea peretilor: 1.3 mm;
— Greutatea in forma asamblata: 220 gr;
— Diametrul punctului de intrare a seringilor: 38 mm.

1
2. Saci din politilenă pentru pentru deseuri medicale periculoase-infecțioase
imprimati cu pictograma
„PERICOL BIOLOGIC” — Volum : 120 litri;
— Material: Confectionati din polietilena de inalta densitate, cu rezistenta mecanica mare, sudati prin impuls termic, termosuturile continue, rezistente, nu permit scurgeri de lichid;
— Grosimea foliei de 60 microni;
— Dimensiunea: 700 mm*1100 mm;Culoare galbena;
 1

2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. „Viaţa Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.

3. Oferta trebuie să includă toate componentele solicitate. Oferta va fi evaluată în baza sumei totale per unitate pentru Lot 1. Contractul va fi acordat companiei care va oferi cea mai mică ofertă de preț pentru unitate per Lot 1.

4. Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50.
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

6. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 18 aprilie 2016.

7. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele vor fi evaluate prin compararea sumei totale pentru unitate per Lot 1.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada aprilie — 31 decembrie 2016.

8. Informaţii suplimentare pot fi obţinute:
Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, tel: 068288116
Telefon: (373 22) 66-45-86
Fax: (373 22) 66-38-50
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.

Cu respect,
Poverga Ruslan
Preşedintele A.O. “Viaţa Nouă”