Cererea de oferte tipar stikere Panglica Rosie

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentul: «Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS, în baza Acordului nr.02/SR-H-NFM/2015 semnat la data de 15 ianuarie 2015), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invităm, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru următoarele:

Denumirea Cant./ buc Caracteristici
1 Stikere Panglica Roșie (macheta atașată) 2000 Material — vinil, roșu (031)
Dimensiuni – A5 (macheta atașată)
Tăierea la plotter, pe peliculă de montare.

Informația privind specificațiile tehnice le găsiți în anexa nr.1.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în anexă nr 1, va fi adresată şi trimisă la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 07 noiembrie 2016. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” pînă la data limită menționată în cerere.
Se acceptă expedierea ofertelor prin prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

5. Oferta dumneavostră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă si preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. La evaluarea ofertelor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:
a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada noiembrie 2016.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, (pînă la 30 noiembrie 2016), din data limită de prezentare a ofertelor.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.