CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează componentul: «Fortificarea comunitățiilor KAP și drepturile omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), în baza Acordului nr.02/SR-H-NFM/2015 semnat între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) și A.O. “Inițiativa Pozitivă”, finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui manager de programe în comunicare, advocacy și PR.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție, cu indicarea contactelor a 2 persoane de referință, Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport poate fi trimisă prin e-mail, fax sau poştă până la termenul limită de 20 martie 2015, ora 12:00 la adresa:

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel./fax: 022 66-38-50,
E-mail: director@old.positivepeople.md.

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați pentru interviu.

Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Curașov Alexandr – Director Executiv
GSM: 069328346
e-mail: curasov@gmail.com