CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE — Specialist Psiholog

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează proiectului “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Chișinău, Anenii Noi” în baza strategiei Reducerea Riscurilor, Contract de Grant Nr. 14567 din 19.01.2016, finanțat de Fundația Soros — Moldova și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui specialist în domeniul psihologiei – Psiholog.
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus. Candidații sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați pentru ocuparea funcției date.
Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.
Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 24 februarie 2017, la adresa:
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 00 99 56,
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Dna Curbasov Natalia.
Tel: 022 00 99 74