CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE — Specialist Monitoring&Evaluare

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează componentul «Terapie de de substituție cu opioide și alte tratamente pentru dependența de droguri în cadrul programelor pentru CDI și partenerii lor» din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017, Recipient Principal — Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui specialist în domeniul Monitorizare și Evaluare, persoană fizică.
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită pe cei interesați pentru a-și exprima intenția pentru ocuparea funcției menționate mai sus.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Candidații vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 10 martie 2017 la adresa:
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”.
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 00 99 56,
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați la interviu.

Pentru informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Dna Fomina Tatiana, Șefa Secției Monitoring&Evaluare A.O. “Inițiativa Pozitivă”
Tel: 022 00 99 74