Cerere pentru Depunerea Scrisorii de Intenție Funcția Psiholog

A.O. „Viața Nouă” intenţionează să angajeze un Psiholog în cadrul componentului de proiect ”Asistență psiho-socială pentru pacienții în tratament de substituție cu metadonă” în cadrul programului ”Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, Recipient Principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).

A.O. „Viața Nouă” invită persoanele eligibile să depună scrisori de intenţie pentru funcția de Psiholog. Cei interesaţi trebuie să ateste faptul că vor fi calificaţi în baza CV-urilor.
Scrisoarea de intenție trebuie să includă un Curriculum Vitae (CV), care poate fi trimisă prin fax, poştă sau la adresa noastră de e — mail: newlifemoldova@yahoo.com, până la data limită de 30 decembrie 2014.
CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile descrise în Termenii de referinţă. Va fi selectat candidatul cu cele mai puternice calificări, care va fi invitat pentru negocierea și semnarea contractului.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediţia curentă).

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:
Dnul Poverga Ruslan, Președinte, A.O. “Viața Nouă”
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str.Independenţei 6/2, tel.: 022 66-45-86 / 069115457
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com