CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE EXTINDEREA TERMENULUI LIMITĂ

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează componentul: «Fortificarea comunitățiilor KAP și drepturilor omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui manager de programe în comunicare, advocacy și PR.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție, cu indicarea contactelor a 2 persoane de referință, Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport poate fi trimisă prin e-mail, fax sau poştă până la termenul limită de 7 mai 2015 la adresa:

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel./fax: 022 66-38-50,
E-mail: director@old.positivepeople.md.

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați pentru interviu.

Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Curașov Alexandr – Director Executiv
GSM: 069328346
E-mail: curasov@gmail.com