CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE (EXTINDERE TERMEN LIMITĂ) Consultant pentru prestarea serviciilor de analiză în domeniul acreditării prestatorilor de servicii sociale

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” implementează proiectul: ”Implicarea societăţii civile şi populaţiilor cheie în răspunsul naţional la HIV/SIDA”, care face parte din cadrul Programului: ”Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Recipient Principal — Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Nr. contractului 045-CI/H/SSF/2013 și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță și analiză aprofundată în domeniul obținerii/asigurării acreditării sociale din partea statului pentru ONG-urile care prestează servicii sociale.

A.O. „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții (persoane juridice) eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus.
Consultanții interesați trebuie să furniseze CV-ul cu informații care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile (descrierea serviciilor similare, experiență în condiții similare, disponibilitatea și competențe adecvate în rândul personalului, etc.).

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare):
Experiență generală – 30 puncte
• Companie/organizație specializată în servicii de asistenţă și consultanță în domeniul juridic;
• Experienţă în reprezentarea intereselor clienților în soluționarea situațiilor de conflict cu organele de stat și participarea în pregătirea și desfășurarea negocierilor;
• Pregătirea concluziilor juridice în diverse domenii ale dreptului;

Experiență specifică – 40 puncte
• Experienţă în prestarea serviciilor de consultanță pentru organizații neguvernamentale;
• Experienţă în realizarea și implementarea sarcinilor similare în domeniul HIV/SIDA.

Experiență profesională, personalul-cheie – 30 puncte
• Personal calificat (cu studii superioare în domeniul juridic sau în alt domeniul aferent; cunoașterea la perfecție a limbilor română – rusă, etc.) în realizarea angajamentelor (minimum 2 persoane-cheie cu experiență în domeniul serviciilor de consultanță similare celor solicitate);
• Experiența personalului în minimum două misiuni similare în trecut.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Consultants Qualification stabilită în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediţia curentă).
Pentru informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate, vă puteţi adresa:
Dnul Alexandr Curașov, Director Executiv, A.O. “Inițiativa Pozitivă”
Tel.: 022 00-99-74/ 069328346
E-mail: director@old.positivepeople.md

Intențiile de participare pot fi trimise prin fax, poştă sau prezentate la adresa noastră de mai jos, până la termenul limită: 14 noiembrie 2014, ora 12:00.
A.O. “Inițiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Independenţei 6/2, MD — 2048
Fax: 022 66-38-50
E-mail: director@old.positivepeople.md sau initiativapositivă@gmail.com