CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE Consultant/expert în elaborarea unui business plan pentru dezvoltarea businessului social, cu scopul asigurării durabilității serviciilor

Numele Beneficiarului: A.O. „Viața Nouă”
Adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei, 6/2; tel.: (022) 66-45-86, fax: (022) 66-38-50.
Denumirea Proiectului: ”Parteneriat pentru educație și reintegrare a consumatorilor de substanțe psiho-active și persoanelor HIV-pozitive”, finanțat de DVV International Moldova, implementator de component – A.O. „Viața Nouă”.

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

A.O. „Viața Nouă” intenţionează să angajeze un Consultant/expert în elaborarea unui business plan pentru dezvoltarea businessului social, cu scopul asigurării durabilității serviciilor în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru educație și reintegrare a consumatorilor de substanțe psiho-active și persoanelor HIV-pozitive”, finanțat de DVV International Moldova.

A.O. „Viața Nouă” invită persoanele eligibile să depună scrisori de intenţie. Cei interesaţi trebuie să ateste faptul că vor fi calificaţi în baza CV-urilor.
Scrisoarea de intenție trebuie să includă un Curriculum Vitae (CV), care poate fi trimisă prin fax, poştă sau la adresa noastră de e — mail: newlifemoldova@yahoo.com, până la data limită de 16 septembrie 2016.
CV- urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile descrise în Termenii de referinţă (accesînd sait-ul old.positivepeople. md). Va fi selectat candidatul cu cele mai puternice calificări, care va fi invitat pentru interviu.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:
Dna Vutcariov Ina, Psiholog Instituțiile Penitenciare A.O. “Viața Nouă”
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str.Independenţei 6/2, tel.: 022 66-45-86
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com