CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE Consultant psiholog pentru adulți și copii

Numele Beneficiarului: A.O. „Viața Nouă”
Adresa: mun.Chişinău, str. Independenţei, 6/2; tel.: (022) 66-45-86, fax: 022 66-38-50
Denumirea Proiectului: “Suport pentru Centrul Social Regional pentru persoanele care trăiesc cu HIV din mun. Chișinău”, contract de grant nr. 14146 din 02.01.2014, Recipient Principal: Fundația Soros – Moldova, implementator de component – A.O. „Viața Nouă”.

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

A.O. „Viața Nouă” invită persoanele eligibile să depună scrisori de intenţie pentru ocuparea funcției de Consultant Psiholog pentru adulți și copii.

Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) actualizat şi alte materiale de suport care indică faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Scrisorile de intenție pot fi trimise prin fax, poştă sau la adresa de e-mail: newlifemoldova@yahoo.com, până la data limită de 27 noiembrie 2014.

CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile descrise în “Termenii de referinţă” ce pot fi accesați la acest link.

Va fi selectat candidatul cu cele mai puternice calificări, care va fi invitat pentru negocierea și semnarea contractului.

Selectarea candidaţilor va fi efectuată în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediţia curentă).

Consultanții trebuie să respecte «Codul de conduită pentru furnizori», elaborat de Fondul Global de combatere a TB, HIV/SIDA și Malariei (GFATM).
Vă rugăm să rețineți că A.O. „Viața Nouă” nu este obligată să accepte nici un CV.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa:
Dnul Poverga Ruslan, Președinte, A.O. “Viața Nouă”
Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str.Independenţei 6/2, tel.: 022 66-45-86 / 069115457
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com