CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE – Consultant individual pentru elaborarea unui material video în domeniul sănătății sexual-reproductive.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează un component al proiectului: “Consolidarea capacității instituțiilor naționale și organizațiile societății civile în planificarea, implementarea și monitorizarea educației în domeniul programelor de sănătate și programelor de prevenire a infecţiei HIV și infecții cu transmitere sexuală de tineri și populațiile cheie», finanţat de către UNFPA Moldova, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui сonsultant individual pentru elaborarea unui material video.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea prezentelor servicii. Consultanții sunt invitați să-și prezinte Curriculum Vitae (CV) lor actualizat ce va conține informații ce atestă faptul că ei sunt calificați să presteze serviciile menționate.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (iunie 2014).

Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport pot fi trimise prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 28 iulie 2017, la adresa:
Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 00-99-56,
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com

CV-urile vor fi evaluate comparând şi verificând calificarea şi experienţa candidaţilor, în conformitate cu criteriile menționate în Termenii de Referință.

Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Curașov Alexandr – Coordonator de proiect.
Tel.: 022 00 99 74
E-mail: curasov@gmail.com