CERERE PENTRU DEPUNEREA SCRISORII DE INTENȚIE

Consultant/expert în analiză și integrare a abordării standardizate în domeniul sănătății sexual-reproductive în cadrul regulamentelor de asistență socială pentru persoanele care trăiesc cu HIV și consumatorii de substanțe psihoactive din Republica Moldova

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — o asociaţie nonguvernamentală, necomercială și apolitică, implementează un component al proiectului: “Consolidarea capacității instituțiilor naționale și organizațiile societății civile în planificarea, implementarea și monitorizarea educației în domeniul programelor de sănătate și programelor de prevenire a infecţiei HIV și infecții cu transmitere sexuală de tineri și populațiile cheie», finanţat de către UNFPA Moldova, contract № MDA2U301 din 23 februarie 2016, și intenționează să aplice o parte din fonduri pentru contractarea unui consultant/expert (persoană fizică) în analiză și integrare a abordării standardizate în domeniul sănătății sexual-reproductive în cadrul regulamentelor de asistență socială pentru persoanele care trăiesc cu HIV și consumatorii de substanțe psihoactive din Republica Moldova.

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” invită Consultanții Individuali eligibili pentru a-și exprima intenția în prestarea serviciilor menționate mai sus.

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt menţionate în „Termenii de Referinţă” care pot fi accesați la acest link.

Consultanții vor fi selectați în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (ediția curentă).

Scrisoarea de intenție, cu Curriculum Vitae (CV) actualizat și alte materiale de suport poate fi trimisă prin e-mail sau poştă până la termenul limită de 08 iunie 2016, la adresa:

Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă”
MD 2048 mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”,
Tel.: 022 00 99 74
Fax: 022 66-38-50,
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com

Candidații ai căror CV-uri vor corespunde criteriilor menționate în “Termenii de Referință” vor fi invitați pentru negocierea contractelor.

Informaţii suplimentare referitoare la sarcina alocată, vă puteţi adresa:
Rotari Marina — Manager de programe în advocacy şi PR, A.O “Iniţiativa Pozitivă”
GSM: 069753381
E-mail: marinellasapaniuc@gmail.com