CERERE OFERTĂ DE PREȚ privind achiziția produselor de uz casnic

Numele Beneficiarului: A.O. „Viața Nouă”
Adresa: MD 2043, or. Chişinău, str.Independenţei, 6/2; tel./fax: 022 66-45-86
Denumirea Proiectului: „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova” (Grant: MDA-H-PAS), finanţat de Fondul Global pentru Combatere a SIDA, TB, şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), implementator de component — A.O. “Viața Nouă”.

1. A.O. „Viața Nouă” solicită respectuos să depuneţi Oferta dvs. de preț pentru achizitia produselor de uz casnic, conform tabelului din anexa nr.1.
2. A.O. „Viața Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele Grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei. Plata va fi efectuată de către A.O. “Viața Nouă”, în lei moldoveneşti, prin transfer.
3. Oferta va fi întocmită în conformitate cu instrucţiunile menţionate anterior şi cu condiţiile stipulate în modelul de ofertă anexat (vezi Anexa 1) şi va fi adresată şi trimisă la adresa indicată mai jos:
A.O. „Viața Nouă”,
MD-2043 Chişinău, str. Independenței, 6/2 , Centrul „Pas cu Pas”, Telefon: (+373 22) 00-99-74 Fax: (+373 22) 66-45-86,
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com
În atenția dlui Poverga Ruslan
4. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.
5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 29 ianuarie 2016, ora 12.00.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, TVA cota 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”.
(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi în p.1, vor fi evaluate prin compararea sumei totale.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada februarie -31 decembrie 2016.
(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, (pînă la 31 decembrie 2016), din data limită de prezentare a ofertelor.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, mob. 068288116
Telefon: 66 45 86
Fax: 663850, 660065
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com,
Cu respect,
Președinte A.O. “Viața Nouă”
Poverga Ruslan