CERERE OFERTĂ DE PREȚ Nr. 10 Data: 11.02.2015

CERERE OFERTĂ DE PREȚ
Nr. 10
Data: 11.02.2015

Stimaţi Domni,
În cadrul proiectului: „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova” (Grant: MDA-H-PAS), finanţat de Fondul Global pentru Combatere a SIDA, TB, şi Malariei, Recipient Principal – Centrul pentru Politici și Analize in Sanatate (Centrul PAS), Asociația Obştească „Viața Nouă” vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru achiziția produselor alimenatre și produselor de uz casnic conform listei și specificațiilor din anexa nr.1.
2. A.O. „Viaţa Nouă” va efectua plăţile aferente la contractul pentru care au fost transmise invitaţiile de depunere a ofertelor din sursele grantului primit de la Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei (Grant MDA – H – PAS).
3. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile privind mărfurile cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.
4. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa 1 va fi adresată şi trimisă la:
Adresa: A.O. „Viaţa Nouă” Str. Independenţei, 6/2 subsol, MD-2043 Chişinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (373 22) 66-00-65; Fax: (373 22) 66-38-50, tel.mob.068288116
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.
În atenţia dlui Poverga Ruslan.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către A.O. „Viața Nouă” la adresa menţionată în p.4 este: 18 februarie 2015.

6. Se acceptă transmiterea ofertelor prin fax, e-mail, prin intermediul oficiului poștal sau aduse direct la adresa menționată mai sus.

(i) PREŢUL. Preţul se va calcula în MDL, la cota TVA 0 conform Legislației în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii) EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care nu vor avea deviaţii esenţiale de la parametrii specificaţi în p.1, vor fi evaluate prin compararea sumei totale.
Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare. Contractul se va acorda firmei care oferă cel mai mic preţ total evaluat și va fi semnat pe perioada anului 2015.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pe toată perioada executării contractului, de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 6 de mai sus.

De asemenea ofertanții trebuie să ia cunoștință cu Codul de conduită a furnizorului, accesînd următoarea pagină: http://www.theglobalfund.org/en/library/documents/, și să fie de acord cu condițiile Codului dat.

7. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:

Persoana de contact: Șagovscaia Ludmila, mob. 068288116
Telefon: 66 45 86
Fax: 663850, 660065
E-mail: newlifemoldova@yahoo.com.