Cerere de oferte — servicilor de logistică privind organizarea Conferinței Naționale privind HIV/SIDA 2017

din 17.10.2017

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentul: ”Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului” parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015 – 2017”, Recipient Principal — Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ, pentru prestarea servicilor de logistică privind organizarea Conferinței Naționale privind HIV/SIDA 2017, în perioada 28-30 noiembrie 2017, conform specificatiilor din anexa №1.
Evenimentul urmează să asigure o continuitate a activității Forumurilor precedente ( ed.I – 2004, ed.II – 2006, ed.III – 2009, ed.IV – 2011, ed.V – 2014) a organizațiilor nonguvernamentale, active în domeniul HIV/SIDA din Rebuplica Moldova.

2. Entitatile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companiile/organizațiile specializate în prestarea serviciilor solicitate. Ofertanții trebuie să depună o singură ofertă care să includă toate serviciile solicitate conform specificatiilor din anexa №1.
Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile cerute, şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în anexă, poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2 Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 24 octombrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. Oferta dumneavoastră în formatul indicat anexa №1, va fi depusă respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat la cota Zero, TVA în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
Prețul poate fi indicat în Lei Moldovenești (MDL), Dolari SUA (USD) sau EURO (EUR) și trebuie să includă toate costurile necesare pentru prestarea serviciilor.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.
Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.
De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ, trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.