CERERE DE OFERTĂ — procurare medicamente

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”, în cadrul proiectului: “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Chișinău, Anenii Noi” în baza strategiei Reducerea Riscurilor, Contract de Grant nr. 14657 din 19.01.2016 și în cadrul proiectului “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul grantului nr. 14657 Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Chișinău și Anenii Noi”, Contract de Grant nr. 14737 din 30.05.2017, contracte finanțate de Fundația Soros – Moldova”, intenționează achiziția a două loturi de medicamente după cum urmează:

Lotul nr.1 — în cadrul proiectului: “Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Chișinău, Anenii Noi” în baza strategiei Reducerea Riscurilor, Contract de Grant nr. 14657 din 19.01.2016

1. Acid ascorbic 0,1g cu glucoză
2. Apă oxigenată sol. Sol. 3% 100ml
3. Bandaj medical steril 7×14 cm
4. Heparina ung. 25g
5. Troxerutin gel 2% 40g
6. Levomecol ung. 40g
7. Iod sol. de 10%, 10ml
8. Vată medicinală, 100g
9. Emplastru bandă/țesătură 2,5cmx5m

Lotul nr. 2 – în cadrul proiectului: “Organizarea serviciilor sensibile la dimensiunea de gen și prevenire a supradozărilor în cadrul grantului nr. 14657 Prevenirea infecției HIV și ITS în mediul utilizatorilor de droguri injectabile din mun. Chișinău și Anenii Noi”, Contract de Grant nr. 14737 din 30.05.2017

1. Melox 15mg/1,5ml. Soluție injectabilă N3
2. Milgamma 2 ml. Soluție injectabilă N5
3. Ceftriaxone 1 g. Pulbere pentru soluția injectabilă, N10
4. Apă distilata pentru preparate injecțiilor,5ml
5. Ftorocort 0,1%.Unguent 15g
6. Levomecol 40g.Unguent 40g
7. Betadin 20g.Unguent 20g
8. Fluconazole 150 mg. Comp/Caps orale N1
9. Emplastru banda 5x5m. Banda adeziva hipoalergenica
10.Linex 280mg.Comprimante orale 280mg N16
11. Artoxan 20 mg. Soluție injectabilă N3
12. Detralex 0,5. Comprimante orale N30
13. Troxerutin 40g. Gel 40g N1
14. Aspirin 100mg. Comprimante orale N30
15. Alflutop 1ml. Soluție injectabilă N5x2
16. Voltaren 3ml.Soluție injectabilă N5
17. Calmogen Plant. Comprimante orale N30
19. Mydocalm 150 mg. Comprimante orale N20
20. Fersinol. Comprimante orale N30

2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa-Nr1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com
Ofertanții pot depune o singură ofertă, pentru unul sau ambele loturi din cadrul prezentei cereri. Fiecare lot va fi evaluat separat iar contractul va fi acordat companiilor care oferă cel mai mic preț evaluat pentru fiecare lot în parte.

3. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse direct la adresa menţionată mai sus.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 21 noiembrie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota 0 TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț pentru fiecare Lot în parte, vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot. Furnizorul se obligă de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, SIDA și Malariei.
Ofertele care nu vor conține toate produsele din cadrul prezentei cereri nu vor fi admise în concurs.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru perioadă de 15 zile, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.