CERERE DE OFERTĂ privind achiziționarea de produse alimentare (pauze de cafea)

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” în cadrul Contractului de finanțare nr. MDA-C-UCIMP H/T—IP_01, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, proiect finanțat din sursele financiare primite din contul grantului Fondului Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei intenționează în perioada anului 2018, achiziționarea de produse alimentare (pauze de cafea) pentru activitățile preconizat a fi desfășurate.
În acest context Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” invită companiile specializate în comercializarea angro și cu amănuntul a produselor alimentare, pentru a depune oferta dumneavoastră de preţ (pentru preț unitar), la cota TVA 0% pentru următoarele produse:

1. CAFEA SOLUBILA — 190G
2. CAFEA SOLUBILA — 1 cutie(25 pachetele-2g)
3. ZAHAR — 1KG
4. ZAHAR — 1 cutie(200 pachețele)
5. NAPOLITANE — 1 pachet/160G
6. BISCUITI DE OVAZ CU FRUCTE — 1 pachet/170G
7. COVRIGI — 1 pachet/200G
8. BOMBOANE CARAMELA ASORTI — 1 pachet/190G
9. BOMBOANE DIN CIOCOLATA/BATON — 1 pachet/250G
10. BOMBOANE DIN CIOCOLATA (Bomboane praline în formă de cupola) — 1 pachet/250G
11. CEAI NEGRU — 1 cutie(100 pachețele)
12. CEAI VERDE — 1 cutie(100 pachețele)
13. PAHARE PLASTIC 180ML — 1 pachet (100 buc)
14. LINGURITE PLASTIC — 1 pachet(100 buc)
15. FARFURII (oval) — 1 pachet(50 buc)
16. SERVETELE ALBE (unică folosință) — 1 pachet(100 buc)
170. 50L APA NECARBOGAZATA — 1 pac.(12 buc)
180. 50L APA CARBOGAZATA — 1 pac.(12 buc)
19. SUC ASORTI — 1L
NOTĂ: Achiziția se va efectua trimestrial, conform solicitărilor. Valoarea aproxumativă a solicitărilor pentru anul 2018 va constituie suma de 21000,00 MDL.

2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com

Oferta dumneavoatră trebuie să includă toate produsele solicitate și trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică, copie extrasului din registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor), copie licenței emise de Camera de licențiere, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.
Furnizorul se obliga de a respecta „Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei. Documentul detaliat (Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsite și trebuie citite pe pagina web: https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/policies-principles/

3. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau adusse direct la adresa menţionată mai sus.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 februarie 2018. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” pînă la data limită menționată în cerere.

5. PREȚUL:
(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota 0 TVA, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
Prețul va include transportarea, precum şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chisinau, str. Independenței 6/2, sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat.
Ofertele care nu vor conține toate produsele din cadrul prezentei cereri nu vor fi admise în concurs.
Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale», din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta de preț trebuie să fie valabilă pentru întreaga perioadă a anului 2018, pînă la data de 31.12.2018, de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Departamentul de Procurări și Logistică A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, GSM. 068283969.