CERERE DE OFERTĂ pentru achiziționarea spațiului publicitar

Din 27.09.2016 mun.Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentului: „Fortificarea Comunităților KAP și drepturile omului”, parte a proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS), în baza Acordului nr.02/SR-H-NFM/2015 semnat la data de 15 ianuarie 2015 între Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) – Recipient Principal și A.O. “Inițiativa Pozitivă” – Sub-Recipient, finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” solicită respectuos să depuneţi Oferta Dvs. de preț pentru următoarele:

1. №. d/o Denumirea Cantitatea, buc
Lot 1.
1. Producția/imprimarea, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 20 panouri informative 3m x 6m (18 m2), la intersecțiile străzilor centrale, precum și în raza acestora, din diferite sectoare ale or. Chișinău pentru perioada 15.11.2016 — 15.12.2016. 20
2. Producția/imprimarea, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 10 panouri informative 3m x 6m (18 m2), la intersecțiile străzilor centrale, precum și în raza acestora, din diferite sectoare ale or. Chișinău pentru perioada 01.11.2016 — 30.11.2016. 10
3. Producția/imprimarea, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 15 panouri informative 3m x 6m (18 m2), din 3 orașe ale Republicii Moldova și anume: or. Comrat 5 buc., or. Cahul 5 buc., or. Bălți 5 buc., pentru perioada 15.11.2016 — 15.12.2016. 15
Informația privind specificațiile tehnice cît și termenii și condițiile de livrarele le găsiți în anexa nr.1.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexă №1, la prezenta Cerere, va fi adresată și expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2,
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56, /+373/ 22 66-38-50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

4. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse
direct la adresa menţionată mai sus.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 11 octombrie 2016. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

6. PREȚUL:
(i). PREŢURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.
Deasemenea PREȚUL trebuie să includă și prețul pentru serviciile de instalare, demontare, transport, precum și alte costuri necesare livrării produsului.

(ii).EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în Anexa №1 vor fi evaluate prin compararea prețului TOTAL. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada octombrie – decembrie 2016.

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 65 zile de la data limită de prezentare ofertelor, menționată la alin. 5 de mai sus.
De asemenea, ofertanții se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA şi Malariei (GFATM).

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.

Cu respect,
Poverga Ruslan, Președinte.