CERERE DE OFERTĂ Nr: 48 din 28.12.2016

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

În cadrul proiectului: Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015-2017 (Grant:MDA-H-PAS), semnat cu Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei, Recipient Principal Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), implementator de component A.O. “Viața Nouă”, Contract de Grant nr. 04/SP-H-NFM/2015 din 15.01.2015, Asociaţia Obştească „Viața Nouă” Vă invită, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru următorul echipament tehnic:

No Name of product Q-ty
(pieces)
1. PC (Desktop) 6 buc
2. Monitor 6 buc
3. Keyboard 6 buc
4. Mouse 6 buc
5. Speakers 6 buc
6. UPS 6 buc
7. Notebook
8. Hard Disk 3 buc

9. Printer/Copier /Scanner 1 buc

Informația privind specificațiile tehnice le găsiți în anexa nr.1.

1. Oferta dumneavoastră in formatul indicat în anexa cererii de ofertă poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Viața Nouă”, la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2
Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: newlifemoldova@yahoo.com

2. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 09 ianuarie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Viața Nouă” până la data limită menționată în cerere.
3. Oferta dumneavoastră însoțită de toate documentele confirmative pentru fiecare produs în parte (producător, model etc.) va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:
(i). PREŢURILE indicate în lei Moldovenești care vor include toate costurile aferente vor fi calculate la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1, vor fi evaluate prin compararea sumei totale. Oferta cu suma totală mai mică va fi numită câştigătoare.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde specificaţiilor tehnice și financiare din anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada îndeplinirii serviciilor.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta trebuie să fie valabilă timp de douăzeci (20) de zile din data limită de prezentare a ofertelor.

4. Furnizorul se obligă de a respecta “Codul de conduită pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea TB, HIV/SIDA și Malariei.

5. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina
Tel: (022) 664586, mob. 068283969