CERERE DE OFERTĂ din 10.01.2017

mun. Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS),finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei precum și în cadrul altor proiecte, Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” intenționează pe parcursul anului 2017 să organizeze 2 traininguri, întâlniri de lucru/seminare, etc., în afara orașului Chișinău, dar într-o rază nu mai mare de 50 km de la capitală.
În acest scop Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invită să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru:

• Chiria sălii de ședinte cu mobilier (scaunele și mesele) mobil, pentru min 25 pers.– max 30 pers. dotată cu proiector, ecran, laptop, boxe, flipchart, conexiune la internet prin wi-fi;
• Cazarea pentru min 25 de pers. – max 30 de pers. Odăi double twin (paturi separate) şi odăi single. Prețul cazării trebuie să includă și prețul micului dejun. Odăile trebuie să fie dotate cu WC, cabină de duș (apă caldă), aer condiționat, conexiune la internet wi-fi;
• Alimentare cu meniu variat:
 mic dejun (inclus în prețul cazării);
 prînz;
 cină;
 pauze de cafea;
 apă gazată/negazată (ambalat 0,5l) în sala de ședinte.

2. Oferta dumneavoastră, conform termenilor specificaţi în anexa №.1 la prezenta Cerere, va fi adresată şi expediată la adresa:
Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”
Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2
Centrul „Pas cu Pas”
Tel.: /+373/ 22 00-99-74
Fax: /+373/ 22 00-99-56//+373/ 22 66-68-50
E-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

3. Se acceptă depunerea ofertelor de preţ prin intermediul oficiului poştal, e-mail, fax sau aduse
direct la adresa menţionată mai sus.

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 17 ianuarie 2017. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. PREȚUL:

(i). PREȚURILE trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa №.1 vor fi evaluate prin compararea prețului total.
La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;
(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala;
(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;
(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă
Contractul se v-a acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru
perioada ianuarie — decembrie 2017.

(iii). VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, din data limită de prezentare a ofertelor: ianuarie — decembrie 2017.
De asemenea, ofertanții care vor depune oferta de preţ, trebuie să respecte Codul de conduită pentru Furnizori al Fondului Global.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică; A.O. “Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74, mob. 068283969.

Cu respect,
Poverga Ruslan, Director General