CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ
din 07.03.2016 mun.Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociația Obștească „Iniţiativa Pozitivă” — asociaţie necomercială și apolitică, Vă invităm, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru prestarea serviciilor tipar a următoarelor produse:

№ Denumire Cantitatea, buc.
1. Brosură (rom.) 2000
2. Brosură (rus.) 2000
Informația privind specificațiile tehnice le găsiți în anexa nr.1.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în anexă nr 1, va fi adresată şi trimisă la adresa:
mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: initiativapozitiva@gmail.com
secretariat.initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 14 martie 2016. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” pînă la data limită menționată în cerere.
Se acceptă expedierea ofertelor prin prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.

5. Oferta dumneavostră va fi depusă în conformitate cu formularul anexat la cererea de ofertă (anexa nr1), respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să fie calculat în lei Moldovenești la cota TVA Zero în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului. Prețul trebuie să includă preţul pentru transport, şi alte costuri locale necesare livrării produsului la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2, Centrul „Pas cu Pas”.

(ii).EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREAE CONTRACTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. La evaluarea ofertelor, A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:
a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre şi litere, suma în litere va predomina;
b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

(iii) ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și va fi semnat pentru perioada martie — 31 mai 2016.

(iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta va fi valabilă pe toată perioada îndeplinirii contractului, (pînă la 31 mai 2016), din data limită de prezentare a ofertelor.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.