CERERE DE OFERTĂ

CERERE DE OFERTĂ

Din 05.11.2015 mun.Chișinău

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. În cadrul componentul: «Fortificarea comunităților KAP și drepturile omului», din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului infecției HIV în Republica Moldova 2015 – 2017” (Grant: MDA-H-PAS, în baza Acordului nr.02/SR-H-NFM/2015 semnat la data de 15 ianuarie 2015), finanțat din cadrul grantului Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM), Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” Vă invităm, prin prezenta, să prezentați oferta Dvs. de preţ pentru următoarele:

Lotul 1

1. Producția, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 20 panouri informative 3m x 6m (18 m2), la intersecțiile străzilor central, precum și în raza acestora, din diferite sectoare ale Chișinăului pentru perioada 26.11.2015 — 26.12.2015. Cantitatea, buc 20

2. Producția, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 20 bannere (casete luminoase) de pe Viaduct (or. Chisinau), pentru perioada 26.11.2015 — 26.12.2015. Cantitatea, buc 20

3. Producția, instalarea și menținerea informației cu caracter social (HIV/SIDA) în 20 panouri informative 3m x 6m (18 m2), din 3 orașe ale Republicii Moldova și anume: or. Comrat 5 buc., or. Cahul 5 buc., or. Bălți 5 buc., pentru perioada 26.11.2015 — 26.12.2015. Cantitatea, buc15
Informația privind specificațiile tehnice le găsiți în anexa nr.1.

2. Va fi declarată câştigătoare compania care îndeplineşte specificaţiile tehnice cerute şi care oferă cel mai mic preţ total evaluat.

3. Oferta dumneavoastră în formatul indicat în Anexă, poate fi transmisă prin fax, email, poștă sau adusă direct la sediul organizației A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, la adresa:

mun. Chișinău, str. Independenţei, 6/2
Centrul „Pas cu Pas”;
tel.: /+373/ 22 00-99-74
fax: /+373/ 22 00-99-56
e-mail: director@old.positivepeople.md initiativapozitiva@gmail.com

4. Termenul limită de prezentare a ofertelor este 12 noiembrie 2015, ora 17:00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare astfel încât oferta să fie primită și înregistrată de către A.O. „Iniţiativa Pozitivă” până la data limită menționată în cerere.

5. Oferta dumneavoastră în formatul indicat (anexa nr1), va fi depusă respectând următoarele condiții:

(i). PREŢUL: Prețul trebuie să includă prețul pentru serviciile de instalare, demontare, transport și alte costuri locale necesare livrării produsului și trebuie să fie calculat la cota TVA Zero, în conformitate cu facilitățile fiscale acordate proiectului. Documentele justificative vor fi prezentate companiei câştigătoare la semnarea contractului.

(ii). EVALUAREA OFERTEI ŞI ACORDAREA CONTARCTULUI: Ofertele care vor corespunde parametrilor specificaţi în anexa nr.1 vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat .

(iii) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de 45 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

6. Informații suplimentare pot fi obținute de la:
Railean Corina – Specialist procurări și logistică A.O. „Iniţiativa Pozitivă”.
Tel: (022) 00-99-74. mob. 068283969.

Cu respect,
Curașov Alexandr, Director Executiv.