(Română) CERERE DE EXPRIMARE A INTERESELOR DE APLICARE pentru ONG-uri și Centrele Sociale Regionale pentru PTH pentru a marca 01 decembrie — Ziua Mondială de Combatere a SIDA

К сожалению, эта запись доступна только в Румынский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

INFORMAȚIE GENERALĂ

A.O. “Inițiativa Pozitivă” reprezintă o rețea de organizații cu o experiență vastă în domeniul HIV/SIDA şi narcomaniei în Republica Moldova. Scopul organizației se axează pe protecția intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, utilizatorilor de droguri, femeilor şi copiilor afectați de infecția HIV şi ale altor comunități vulnerabile.

În prezent, A.O. ”Iniţiativa Pozitivă” implementează componentul: «Fortificarea comunitățiilor KAP și drepturilor omului”, din cadrul proiectului: “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova 2015 — 2017” (Grant: MDA-H-PAS), finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei şi Malariei.
Una din activitățile de bază realizate de A.O. ”Iniţiativa Pozitivă” în cadrul componentului este dezvoltarea şi realizarea campaniilor de pledoarie în vederea promovării intereselor şi drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), a populațiilor cheie afectate (KAP) şi consolidarea capacităților comunităților KAP din Moldova.

În acest context, A.O. ”Inițiativa Pozitivă” lansează o Cerere de Exprimare a Intereselor pentru selectarea proiectelor propuse de către ONG-urile și Centrele Sociale Regionale pentru PTH, active în domeniul HIV/SIDA de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a marca Ziua Mondială de Combatre a SIDA.
A.O. ”Inițiativa Pozitivă” încurajează organizațiile din ambele regiuni să aplice.

SCURT ISTORIC

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în anul 1988 a declarat pentru prima dată ”Unu Decembrie — Ziua Internaţională de contracarare SIDA”, care începând cu anul 2011 este marcată cu genericul: ,,Tendinţa zero. Zero cazuri noi de infecţie HIV/SIDA. Zero discriminări. Zero cazuri decesuri în rezultatul maladiei SIDA” şi prezintă o oportunitate de conştientizare a epidemiei cauzate de HIV.
Infecţia HIV prezintă o problemă prioritară de sănătate publică la nivel global şi la nivel naţional.
Pentru atingerea tendinţei 0 (zero) la nivel global se promovează intensificarea eforturilor de control a infecţiei HIV pentru atingerea ţintelor 90-90-90, către anul 2020: 90% din persoanele estimate să îşi cunoască statutul HIV, 90% din persoanele diagnosticate să fie înrolate în tratament antiretroviral (ARV) şi 90% din persoanele care administrează tratament ARV să aibă nivelul nedetectabil al virusului.

OBIECTIVUL DE BAZĂ
Obiectivul de bază este selectarea proiectelor cu cel mai mare impact pentru a marca Ziua Mondială de Combatere a SIDA.

OBIECTIVE SPECIFICE

— Sporirea nivelului de informare în rândul populației generale despre maladia HIV/SIDA;
— Extinderea accesului la testare;
— Reducerea stigmei și discriminării față de persoanele care trăiesc cu HIV.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAȚIE

1. CV-ul organizației care include:
— Denumirea, adresa, datele de contact;
— Conducătorul organizației și informația de contact al acestuia;
— Misiunea organizaţiei, domeniile de activitate;
— Experiența organizației, lista proiectelor implementate în ultimii 3 ani.
— CV-ul persoanei responsabile de gestionarea proiectului.
2. Propunerea de proiect/Formularul de aplicare:
— Denumirea proiectului și obiectivele acestuia;
— Activitățile propuse și planul de lucru cu indicarea datelor de desfășurare a evenimentelor;
— Grupul ţintă acoperit de către activităţile propuse;
— Impactul proiectului;
— Metodele de evaluare a eficienţei proiectului, indicatorii de succes;
— Bugetul detaliat al proiectului
Notă! Formularul de aplicare poate fi depus în limba română (Anexa nr. 1a), rusă (Anexa nr. 1b) sau engleză (Anexa nr. 1c).

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile: organizațiile neguvernamentale, precum și Centrelor Sociale Regionale pentru PTH active în domeniul HIV/SIDA.

In localitățile în care sunt Centre Sociale Regionale și în activează mai multe ONG-uri, din partea Centrelor Sociale Regionale și organizațiilor neguveramentale partenere nu vor fi acceptate proiecte cu activități care se vor dubla, ci doar cele care vor fi coordonate și vor constitui părți aliniate ale campaniei.
Aceste organizații sunt încurajate să depună un proiect comun sau proiecte coordonate în activități diferite.

CRITERII DE SELECTARE

Comisia de evaluare va aprecia proiectele în conformitate cu următoarele criterii:
• Originalitatea proiectului;
• Mobilizarea comunităţii pentru realizarea activităţilor propuse;
• Mărimea publicului acoperit de evenimente sociale;
• Cost-eficiența proiectului;
• Impactul activităților propuse.

CONDIȚIILE DE FINANȚARE

În total vor fi selectate 6 proiecte, care ulterior vor primi finanțare în conformitate cu bugetul aprobat de către membrii comisiei de evaluare, în mărime de până la 1.000 EUR fiecare, care vor fi transferați pe contul donatarului, în lei moldovenești, la cursul de schimb al donatorului.
Comisia de evaluare își rezervă dreptul de a reduce sau exclude unele linii de buget considerate inoportune.
Organizațiile finanțate vor fi obligate să prezinte un raport narativ (cu specificații tehnice, conform modelului din Anexa nr. 2) și unul financiar detaliat (conform modelului din Anexa nr. 3) în termen de 15 zile lucrătoare de la ultima activitate organizată, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2016.

TERMEN LIMITĂ PENTRU APLICARE

Aplicațiile pot fi depuse nu mai târziu de data de 20 octombrie 2016.
NOTĂ! Aplicațiile incomplete nu vor fi examinate.

Propunerele pot fi expediate:
• în versiune imprimată la următoarea adresă: A.O. ”Inițiativa Pozitivă”, mun.Chișinău, str. Independenței, 6/2, MD 2048, sau
• prin poșta electronică la următoarea adresă de e-mail: marinellasapaniuc@gmail.com
Aplicațiile trebuie să fie marcate cu “World AIDS Day”.

PERSOANA DE CONTACT

Rotari Marina, manager de programe în advocacy și PR, A.O. ”Inițiativa Pozitivă”,
marinellasapaniuc@mail.ru
marinellasapaniuc@gmail.com
Tel.: +373 22 00 99 74
GSM: +373 69 75 33 81